Shop

Home Produkt Zaditor

Zaditor

kr2.50kr240.00

Ketotifen is an antihistamine that reduces the effects of natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of sneezing, itching, watery eyes, and runny nose. Zaditor (for use in the eyes) is used to treat itching of the eyes caused by allergy to dust, pollen, animals, or other allergens

Nollställ
SKU: zaditor Category:

INDIKATIONER

Zaditor (Ketotifen) är en antihistamin som hämmar kroppens frisättning av en kemikalie som kallas histamin. Histamin kan ge allergisymtom som nysningar, rinnande näsa och vattna ögon.
Ketotifen oftalmisk används för att behandla klåda i ögonen orsakad av allergi mot damm, pollen, djur eller andra allergener.

Ketotifen oftalmisk kan också användas för andra ändamål som inte anges i denna medicineringsguide.

INSTRUKTIONER 

INDIKATIONER

 

Zaditor (Ketotifen) är en antihistamin som hämmar kroppens frisättning av en kemikalie som kallas histamin. Histamin kan ge allergisymtom som nysningar, rinnande näsa och vattna ögon.
Ketotifen oftalmisk används för att behandla klåda i ögonen orsakad av allergi mot damm, pollen, djur eller andra allergener.

Ketotifen oftalmisk kan också användas för andra ändamål som inte anges i denna medicineringsguide.

INSTRUKTIONER

Använd detta läkemedel exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som det har ordinerats av din läkare. Använd inte medicinen i större mängder eller använd den längre än rekommenderat.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

Om du använder kontaktlinser ska du ta bort dem innan du applicerar ofotalmisk ketotifen. Detta läkemedel kan innehålla ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka missfärgning av kontaktlinser.

Så här applicerar du ögondropparna:

Luta huvudet något bakåt och dra ner det nedre ögonlocket. Håll dropparen ovanför ögat med droppspetsen nedåt. Titta uppåt och bort från dropparen när du pressar ut en droppe och stäng sedan ögat. Tryck försiktigt fingret mot det inre hörnet av ögat (nära näsan) i ungefär 1 minut för att hålla vätskan från att rinna av i tårkanalen. Om du använder mer än en droppe i samma öga, vänta cirka 5 minuter innan du sätter i nästa droppe.
Låt inte droppspetsen vidröra någon yta, inklusive ögon eller händer. Om dropparen blir förorenad kan det orsaka en infektion i ögat, vilket kan leda till synförlust eller allvarliga ögonskador.

Efter att ha använt ögondropparna, vänta minst 10 minuter innan du sätter kontaktlinser i ögonen.
Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färg eller innehåller partiklar. Ring din läkare för ett nytt recept. Förvara dropparna vid rumstemperatur på avstånd från värme och fukt. Håll flaskan tätt stängd när den inte används.

DOSERING 

Använd detta läkemedel exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som det har ordinerats av din läkare.

Om du saknar en dos Zaditor, använd den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Använd inte två doser samtidigt.

LAGRING 

Förvara Zaditor vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara i en tät, ljusbeständig behållare. Förvara Zaditor utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Ketotifen (0,025%) (Antihistamin)

antal flaskor

1, 10, 50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.