Shop

Home Produkt Vytorin

Vytorin

kr18.08

Beskrivning

Vytorin används för behandling av högt kolesterol tillsammans med en kolesterolsänkande diet. Vytorin är en kombination av två läkemedel. Ezetimibe fungerar genom att minska mängden kolesterol som din kropp absorberar från din kost. Simvastatin är en HMG-CoA-reduktashämmare eller “statin”. Det fungerar genom att blockera ett enzym som är nödvändigt för att din kropp ska göra kolesterol. Sänkning av kolesterolnivåer i blodet minskar risken för hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt och stroke. Vytorin har inte visats minska hjärtinfarkt eller stroke mer än enbart simvastatin.

INSTRUKTIONER 

Använd Vytorin enligt anvisningar från din läkare.

  • Ta Vytorin genom munnen med eller utan mat, helst på kvällen, såvida inte din läkare föreskriver annat.
  • Att ta Vytorin vid samma tid varje dag hjälper dig att komma ihåg att ta det.
  • Om du också tar en gallsyra-sekvestreringsmedel (t.ex. kolestyramin, kolestipol, colesevelam), ska du inte ta den inom två timmar före eller fyra timmar efter att du tagit Vytorin. Kontakta din läkare om du har frågor.
  • För bästa resultat bör Vytorin användas tillsammans med träning, en diet med lågt kolesterol / låg fetthalt och ett viktminskningsprogram om du är överviktig. Följ det diet- och träningsprogram som du har fått av din vårdgivare.
  • Att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice kan öka mängden Vytorin i blodet, vilket kan öka risken för allvarliga biverkningar. Risken kan vara större med stora mängder grapefrukt eller grapefruktjuice. Undvik stora mängder grapefrukt eller grapefruktjuice (t.ex. mer än en liter dagligen). Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har frågor om att inkludera grapefrukt eller grapefruktjuice i din kost medan du tar Vytorin.
  • De flesta människor med högt kolesterolvärde känner sig inte sjuka. Fortsätt att ta Vytorin även om du mår bra. Missa inga doser.
  • Om du saknar en dos Vytorin, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare frågor om hur du använder Vytorin.

LAGRING

Förvara Vytorin vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Vytorin utom räckhåll för barn och från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiva ingredienser: Ezetimibe, Simvastatin.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.