Shop

Home Produkt Vicodine-HP 10/300mg

Vicodine-HP 10/300mg

kr2,219.40

Köp Vicodine HP 10 mg / 300 mg online

ACETAMINOFEN; HYDROCODONE (en uppsättning en MEE noe fen; hye droe KOE gjort) är en plåga lindring. Det används för att få måttlig extrem plåga. – Köp Vicodine HP 10 mg 300 mg online

Detta läkemedel kan användas för olika ändamål; fråga din läkemedelsleverantör eller läkemedelsspecialist om du har frågor.


Med vilken metod skulle det vara tillrådligt för mig att använda detta läkemedel? -Köp Vicodine HP 10 mg 300 mg online


Ta detta läkemedel genom munnen med ett glas vatten. Fortsätt lagren på lösningsmärket. Du kan ta det med eller utan näring. Om det irriterar magen, ta den med näring. Försök att inte ta ditt recept mer regelbundet än samordnat.

En extraordinär vår webbplats kommer att ges till dig av läkemedelsspecialisten med varje botemedel och påfyllning. Var noga med att granska dessa data försiktigt varje gång.

Prata med din barnläkare om användningen av detta läkemedel hos ungdomar. Mindre vanliga överväganden kan krävas.

Överdosering:  Om du tror att du har tagit för mycket av detta recept, kontakta ett toxinkontrollfokus eller krisrum på dubbel.

OBS: Detta läkemedel är bara för dig. Försök att inte ge detta läkemedel till andra människor.


Vad kan samarbeta med detta läkemedel?


Detta recept kan komma i kontakt med medföljande läkemedel:

• sprit

• antivirala recept för hiv eller aids

• atropin

• antihistaminer för känslighet, hack och förkylning

• vissa antiinfektionsmedel som erytromycin, klaritromycin

• vissa recept för nervositet eller vila

• vissa recept för urinblåsproblem som oxybutynin, tolterodin

• vissa recept för elände som amitriptylin, fluoxetin, sertralin

• vissa recept för smittsamma föroreningar som ketokonazol och itrakonazol

• vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom som bensztropin, trihexifenidyl

• vissa läkemedel för anfall som karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon

• vissa mediciner för magproblem som dicyklomin, hyoscyamin

• vissa läkemedel för rörelseinfektion som skopolamin

• allmänna smärtstillande medel som halotan, isofluran, metoxifuran, propofol

• ipratropium

• närliggande lugnande medel som lidokain, pramoxin, tetrakain

• MAO-hämmare som Carbex, Eldepryl, Marplan, Nardil och Parnate

• läkemedel som släpper upp muskler för medicinskt ingrepp

• olika recept med paracetamol

• andra opiatrecept för plåga eller hack

• fenotiaziner som klorpromazin, mesoridazin, proklorperazin, tioridazin

• rifampin

Denna genomgång kan inte skildra varje tänkbar kommunikation. Ge din leverantör av mänskliga tjänster en översikt över det stora antalet läkemedel, örter, läkemedel som inte är ordinerade av läkemedel eller kostförbättringar du använder. Låt dem också veta om du röker, dricker sprit eller använder olagliga mediciner. Några saker kan associeras med din medicinering.

Vad skulle det vara en bra idé för mig att leta efter när jag använder detta läkemedel?

Tala om för din specialist eller socialförsäkring som är skicklig om din plåga inte går, om det är en chans att den försämras eller om du har en ny eller en annan typ av ångest. Du kan skapa motstånd mot medicinen. Motståndskraft innebär att du kommer att behöva en högre del av läkemedlet för att få hjälp med obehag. Motstånd är typiskt och är normalt om du tar receptet ett tag.

Sluta inte plötsligt att ta ditt läkemedel eftersom du kan bygga upp ett extremt svar. Din kropp hamnar van vid receptet. Detta betyder INTE att du är beroende. Vana är ett beteende som identifierats med att få och använda ett läkemedel av icke-medicinskt skäl. Om du har plåga har du en återställande motivation att ta plåga recept. Din specialist kommer att meddela dig hur mycket medicin du ska ta. Om du inte vill att din specialist behöver stoppa medicinen, kommer portionen gradvis att föras ner efter en tid för att hålla sig borta från eventuella symtom.

Det finns olika typer av opiatmedicin (lugnande medel). Om du tar mer än en sort under tiden eller om du tar ett annat läkemedel som också orsakar slöhet kan du få gradvis reaktioner. Ge din leverantör av mänskliga tjänster en översikt över alla droger du använder. Din specialist kommer att meddela dig hur mycket recept du ska ta. Försök att inte ta mer läkemedel än samordnat. Ring kris för hjälp i händelse av att du har andningssvårigheter eller onormal tröghet.

Försök att inte ta olika recept som innehåller paracetamol med detta läkemedel. Kontinuerligt granskade märken försiktigt. Om du har frågor, fråga din specialist eller läkemedelsspecialist.

Om du tar för mycket paracetamol får du omedelbar hjälp. Ett överskott av paracetamol kan vara riskabelt och orsaka leverskada. Oavsett om du inte har indikationer är det viktigt att fly.

Du kan bli slö eller tjusig. Försök att inte köra bil, använda apparater eller göra vad som helst som behöver mental beredskap tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Försök att inte stå eller sitta upp snabbt, särskilt om du är en mer erfaren patient. Detta minskar risken för trasslande eller trasslande trollformler. Sprit kan blanda sig med effekten av detta recept. Förvaras åtskilt från blandade drycker.

Läkemedlet kommer att orsaka igensättning. Sträva efter att ha en avföring ungefär 2 till 3 dagar. Om du inte har en fast urladdning på tre dagar, kontakta din specialist eller läkarmottagare.

Din mun kan bli torr. Att bita sockerfritt tuggummi eller suga hårda godisar och dricka mycket vatten kan hjälpa. Kontakta din specialist om problemet inte slutar eller är allvarligt.

Föreställ dig ett scenario där jag saknar en del.

Om du saknar en del, acceptera den när du kan. Om det är nästan dags för din nästa del, ta bara den delen. Försök att inte ta dubbla eller ytterligare portioner. – Köp Vicodine HP 10 mg 300 mg online

Vilka reaktioner kan jag se från att acceptera detta läkemedel?

Symtom som du bör svara på din specialist eller läkare som är skickliga vid första tillfället: -Köp Vicodine HP 10 mg 300 mg online

• överkänsliga reaktioner som hudutslag, stickningar eller nässelfeber, svullnad i ansiktet, läpparna eller tungan

Andningsproblem

• oordning

• rodnad, rankning, strippning eller frisättning av huden, inklusive inuti munnen

• tecken och biverkningar av lågt blodtrycksbelastning som tappning; känner sig svag eller ostadig, faller; nyfiken svag eller trött

• besvär passerar kissa eller förändring i måttet på kissa

• gulning av ögonen eller huden

Reaktioner som normalt inte kräver medicinsk behandling (svar på din specialist eller personal som är skicklig i händelse av att de fortsätter eller är farliga):

• igensättning

• torr mun

• sjukdom, spjutning

• trötthet

Denna genomgång visar kanske inte alla tänkbara reaktioner. Ring din specialist för terapeutisk vägledning om reaktioner. Du kan rapportera symtom till FDA på 1-800-FDA-1088.


Var skulle det vara tillrådligt för mig att behålla mitt läkemedel? – Köp Vicodine HP 10 mg 300 mg online


Håll dig utom räckhåll för ungdomar. Detta recept kan misshandlas. Förvara ditt läkemedel på en skyddad plats för att skydda det från rån. Försök att inte ge detta recept till någon. Att flytta eller ge oändligt detta läkemedel är riskabelt och olagligt.

Förvara vid rumstemperatur någonstans i intervallet 15 och 30 grader C (59 och 86 grader F).

Detta läkemedel kan orsaka skador och övergångar om det tas av olika vuxna, ungdomar eller husdjur. Returrecept som inte har använts till en officiell överföringssida. Kontakta DEA på 1-800-882-9539 eller din stad / provinsregering för att upptäcka en webbplats. Om du inte kan återställa läkemedlet, spola det ner i latrin. Försök att inte använda läkemedlet efter utgångsdatumet.

OBS: Det  här arket är en sammanfattning. Det täcker kanske inte alla tänkbara data. Om du har frågor om detta recept, prata med din specialist, läkemedelsspecialist eller socialförsäkringsleverantör.

ANSVARSFRISKRIVNING : Detta ämne tillgodoses så att säga utbildningsändamål. Ämnet är inte planerat att ersätta expertiserad terapeutisk vägledning, analys eller behandling. Patienter bör på ett tillförlitligt sätt råda sin läkare med eventuella frågor om ett terapeutiskt tillstånd och förvärva medicinsk uppmaning och behandling.

För mer information

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.