Shop

Home Produkt Viagra Soft

Viagra Soft

kr300.00kr2,600.00

Viagra Soft Tabs har samma aktiva komponenter som vanlig Viagra och Viagra Super Force Sildenafil men finns i form av en dragee för resorption under tungan. Vid resorptionsprocessen kommer den aktiva substansen direkt in i cirkulationssystemet och går förbi magen.Antal tabletter.

Nollställ
SKU: viagra-soft Category:

INSTRUKTIONER 

Använd Viagra Soft Tabs enligt din läkare.

 • Ta Viagra Soft Tabs genom munnen med eller utan mat. Viagra Soft Tabs kanske inte fungerar så snabbt om du tar det med en fettrik måltid.
 • Viagra Soft Tabs tas vanligtvis cirka 20 minuter före sexuell aktivitet. Prata med din läkare om det bästa sättet att ta Viagra Soft Tabs.
 • Ta inte mer än den rekommenderade dosen eller ta den oftare än en gång dagligen, eller enligt din läkares anvisningar.
 • Om du saknar en dos Viagra Soft Tabs och fortfarande tänker bedriva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

Ställ din vårdgivare några frågor om hur du använder Viagra Soft Tabs.

LAGRING

Förvara Viagra Soft Tabs vid 77 grader F (25 grader C). Kort lagring vid temperaturer mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C) är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Viagra Soft Tabs utom räckhåll för barn och från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Sildenafilcitrat.

Denna generiska formel ger en liknande effektivitetsnivå och varaktighet som standard Viagra. Men eftersom Viagra Soft Tabs absorberas direkt i blodomloppet ökar deras styrka något och de visar en snabbare verkan. Jämfört med vanlig Viagra minskar Viagra Soft Tabs starttiden från 30 till 15-20 minuter med en effektiv varaktighet på 5 till 6 timmar per dos. Viagra Soft Tabs fungerar bara om du är sexuellt upphetsad.
Viagra Soft Tabs 100 mg levereras som vita Sildenafil mjuka tabletter som innehåller sildenafilcitrat 100 mg. Tabletterna finns i blisterförpackningar, 10 flikar per blister.
Viagra Soft Tabs 50 mg levereras som rosa sildenafilcitrattabletter under varumärket Ruagra Soft. Tabletterna finns i blisterförpackningar, 4 flikar per blister.

BIVERKNINGAR

Använd INTE Viagra Soft Tabs om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Viagra Soft Tabs
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du tar nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. tadalafil, vardenafil) eller ett annat läkemedel som innehåller sildenafil.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Viagra Soft Tabs. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. kavernosal fibros, Peyroniesjukdom), blodcellsproblem (t.ex. leukemi, multipelt myelom, sigdcellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t ex makuladegeneration, optisk neuropati, retinitis pigmentosa, plötslig synförlust i ett eller båda ögonen) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du har haft problem med lever eller njure, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. kärlkramp, aortastenos, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag) eller blodkärlproblem
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm, särskilt under de senaste 6 månaderna.

Vissa läkemedel kan interagera med Viagra Soft Tabs. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Azolantimykotika (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), H 2  -antagonister (t ex cimetidin), HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, saquinavir), makrolidantibiotika (t.ex., erytromycin), narkotiska analgetika (t ex dihydrokodein), eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Viagra
 • Bosentan eller rifampin eftersom de kan minska Viagra effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Viagra Soft Tabs kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Viagra Soft Tabs kan orsaka yrsel, dåsighet, svimning eller dimsyn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Viagra Soft Tabs med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
 • Viagra Soft Tabs kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Patienter med hjärtproblem som tar Viagra Soft Tabs kan ha ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring, syn- eller talförändringar, ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
 • Viagra Soft Tabs kan sällan orsaka en långvarig (t ex mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om du har en erektion som varar mer än 4 timmar.
 • Viagra Soft Tabs stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
 • Viagra Soft Tabs förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
 • Viagra Soft Tabs kan i sällsynta fall orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, känslighet för ljus, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
 • Sällan har ett ögonproblem som kallas nonarteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) rapporterats hos patienter som tog Viagra Soft Tabs. Detta kan i vissa fall leda till nedsatt syn eller permanent synförlust. Om du märker en plötslig minskad syn eller synförlust i ett eller båda ögonen, kontakta din läkare omedelbart.
 • Plötsliga minskningar av hörseln och hörselnedsättning har rapporterats hos vissa patienter som har tagit Viagra Soft Tabs. Ibland märkte de också att det ringde i öronen eller yrsel. Om du märker en plötslig minskning eller hörselnedsättning, kontakta din läkare omedelbart.
 • Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Viagra Soft Tabs utan att först ha kontaktat din läkare.
 • Använd mjuka flikar med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Viagra Soft Tabs rekommenderas inte för barn yngre än 18 år.
Viagra smaksatt

50mg, 100mg

antal påsar

30, 60, 90, 120

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.