Shop

Home Produkt Soma (Carisoprodol) 500 mg

Soma (Carisoprodol) 500 mg

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

SKU: N/A Category:

Köp Soma 500 mg online:
Soma
generiskt namn: aspirin och karisoprodol (AS pir in och kar EYE soe PROE dol)
Varumärken: Soma Compound

Vad är Soma Compound (aspirin och karisoprodol)?
Huvudvärkmedicin är en plåga och feberreducerande, i en samling läkemedel som kallas salicylater. Huvudvärkmedicin verkar genom att minska ämnen i kroppen som orsakar ångest och irritation.

Carisoprodol är ett muskelavslappnande medel. Det fungerar genom att blockera nervkrafter (eller plåga) som skickas till sinnet.

Ibuprofen och karisoprodol är ett blandad läkemedel som används här och nu för att behandla svåra starka förhållanden.

Huvudvärkmedicin och karisoprodol kan också användas för ändamål som inte registreras i denna lösning direkt.

Vilka är de viktigaste uppgifterna jag borde tänka på Soma Compound (ibuprofen och karisoprodol)?
Carisoprodol kan vara benägenhetsramning. Missbruk av receptbelagda recept kan orsaka tvång, överdos eller passering. Att erbjuda eller ge oändligt detta läkemedel är olagligt.

Vad skulle det vara tillrådligt för mig att prata om med min läkemedelsleverantör innan jag tar Soma Compound (huvudvärkmedicin och karisoprodol)?
Du borde inte använda detta läkemedel i händelse av att du är överkänslig mot huvudvärksmedicin, karisoprodol eller meprobamat, eller om du har haft:

dränering eller avskräckande mage orsakad av att du tar huvudvärk;
punktering (en öppning eller tår) i magen eller matsmältningsorganen orsakad av ibuprofen
ett astmaanfall eller extremt ogynnsamt mottagligt svar efter intag av huvudvärksmedicin eller ett NSAID (icke-steroida lindrande läkemedel); eller
porfyri (ett ärftligt proteinproblem som orsakar indikationer som påverkar huden eller sensoriska systemet).
För att säkerställa att huvudvärksmedicin och karisoprodol är bra för dig, berätta för din specialist om du har:

en bakgrund präglad av lugnande tvång;
mag- eller tarmproblem
astma;
näspolyper;
lever- eller njursjukdom
epilepsi eller andra anfallsproblem; eller
ett problem med dränering eller blodförtjockning.
Att ta ibuprofen under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet eller orsaka sipprar hos modern eller barnet under transport. Tala om för din specialist om du är gravid eller om du hamnar märkbart gravid medan du tar ibuprofen och karisoprodol.

Huvudvärkmedicin och karisoprodol kan gå i bröstet och kan skada ett ammande barn. Berätta för din specialist om det är en chans att du förstärker ett spädbarn.

Ibuprofen och karisoprodol bekräftas inte för användning av någon mer ungdomlig än 16 år eller mer kryddad än 65 år.

I vilken kapacitet skulle det vara en bra idé för mig att ta Soma Compound (huvudvärkmedicin och karisoprodol)?
Ta efter alla rubriker på ditt botemedel. Använd aldrig denna lösning i större summor eller längre än godkänd. Använd den mest minimala mätningen som är kraftfull för att behandla ditt tillstånd.

Carisoprodol kan vara benägenhetsramning. Dela aldrig huvudvärkmedicin och karisoprodol med någon annan, särskilt någon med en bakgrund som präglas av lugn manhandtag eller slaveri. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan nå det.

Missbruk av benägenhet att ordna recept kan orsaka vana, överdosering eller bortgång. Att erbjuda eller ge utan slut detta läkemedel är olagligt.

Ibuprofen och karisoprodol tas normalt fyra gånger om dagen.

Försök att inte ta ibuprofen och karisoprodol längre än 3 veckor. Ring din specialist om dina biverkningar inte förbättras efter två veckors behandling.

Försök att inte sluta använda detta läkemedel plötsligt efter långtidsanvändning, annars kan du ha obehagliga abstinensmanifestationer. Fråga din specialist hur man säkert slutar använda ibuprofen och karisoprodol.

Förvara vid rumstemperatur långt från fukt, värme och ljus.

Övervaka måttet på läkemedel som används från varje ny kanna. Carisoprodol är ett läkemedel som manhandtag och du borde veta om någon använder ditt läkemedel skamligt eller utan botemedel.

Vad händer om jag saknar en dosering?
Utför den missade mätningen när du kommer ihåg. Kjol över den missade mätningen om det nästan är dags för din nästa bokade dos. Försök att inte ta ytterligare medicin för att kompensera för den missade dosen.

Vad händer om jag överdoser?
Leta efter krismedicinska överväganden eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222. En överdos av ibuprofen och karisoprodol kan vara dödlig.

Överdoseringsmanifestationer kan innefatta ringar i öronen, allvarlig dåsighet eller slöhet, muskelfasthet, förlust av koordination, störningar, mentala utslag, hörsel- eller synproblem, törst, svettning, feber, återupplivande, lösa tarmar, maktlös eller ytlig andning, kramper eller förlust av medvetenhet.

Vad skulle det vara en bra idé för mig att hålla ett strategiskt avstånd från när jag tar Soma Compound (huvudvärkmedicin och karisoprodol)?
Ibuprofen och karisoprodol kan hindra ditt resonemang eller svar. Avstå från att köra bil eller arbeta apparater tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig. Discombobulation eller allvarlig sömnighet kan orsaka fall eller olika olyckor.

Fråga en specialist eller läkemedelsspecialist innan du använder några isiga, känsliga eller smärtsamma läkemedel. Många lösningar som är tillgängliga över disk innehåller huvudvärkmedicin eller jämförande recept. Att ta vissa föremål tillsammans kan få dig att bli överdriven av denna typ av läkemedel. Kontrollera namnet för att kontrollera om ett recept innehåller huvudvärk eller annat salicylat.

Avstå från att dricka sprit. Det kan orsaka symtom och kan öka risken för att magen tappar samtidigt som ibuprofen och karisoprodol tas.

Soma Compound (ibuprofen och karisoprodol) reaktioner
Få krishjälpmedicin om du har indikationer på ett överkänsligt svar: nässelfeber; besvärlig andning svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Sluta använda huvudvärkmedicin och karisoprodol och ring din specialist utan ett ögonblicks fördröjning om du har:

allvarliga igensättning eller magproblem
allvarligt surt återflöde, svindel
tumult, sorg eller känsla av dålig temperament
ett anfall (skakningar)
enkel sår, onormal död
ringer i öronen
en förvirrad lutning, som du kan gå ut,
njurproblem – praktiskt taget ingen kissa, obehaglig eller besvärande kissa, svullnad i fötterna eller underbenen, utmattad eller andad blyg;
indikationer på att magen dör – grisigt eller tvekar avföring, hackar upp blod eller uppstötning som liknar espressobönor; eller
indikationer på magsår – obehag på kvällen, sveda, viktminskning.
Äkta reaktioner kan vara mer troliga hos mer erfarna vuxna.

Grundläggande symtom kan inkludera:

illamående, magbesvär, förlust av hunger;
tretthet, tröghet
migrän;
rodnad (värme, rodnad eller stickande känsla)
hudutslag;
snabba hjärtslag eller
viloproblem (en sömnstörning).
Detta är inte en total genomgång av reaktioner och andra kan hända. Ring din specialist för återställande vägledning om symtom. Du kan rapportera symtom till FDA på 1-800-FDA-1088.

Vilka olika läkemedel kommer att påverka Soma Compound (huvudvärkmedicin och karisoprodol)?
Att ta detta läkemedel med olika mediciner som gör dig trött eller måttlig andas kan orsaka riskabla symtom eller dö. Fråga din specialist innan du tar ett sovande piller, opiatplåga, botemedel mot läkemedel, en muskelavslappnande eller medicinering för nervositet, deprimering eller kramper.

Informera din specialist om alla dina nuvarande recept och allt du börjar eller slutar använda, särskilt:

klopidogrel;
meprobamat;
metotrexat;
rifampin;
Johannesört;
pulsrecept;
insulin eller oral diabetesmedicin;
svampdödande läkemedel – flukonazol, vorikonazol;
ett smalare blod – warfarin, Coumadin, Jantoven;
NSAID (icke-steroida lugnande läkemedel) – huvudvärk, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diklofenak, indometacin, meloxicam och andra; eller
en frätande reducerande mage – esomeprazol, omeprazol, Prilosec, Nexium eller andra.

Quantity

"60", "90", "120", "180", "360"

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.