Shop

Home Produkt Sildenafil Tuggbar 100 mg

Sildenafil Tuggbar 100 mg

kr1,726.20

Category:

Kamagra Soft Chewable (Sildenafil Soft Tablets) – Produktinformation-Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

Kamagra Soft Chewable Tabs (Sildenafil Soft tablets) är en oral behandling för erektil dysfunktion hos män som återställer nedsatt erektilfunktion genom att öka blodflödet till penis, vilket resulterar i ett naturligt svar på sexuell stimulering. – Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

Kamagra mjuka tuggbara tabletter tillverkas av Ajanta Pharma i styrkorna 100 mg i fyra olika smaker: ananas, apelsin, banan och jordgubbe. Vi har också i lager Sildenafil Oral Film som är en snabbverkande och övertygande lösning för behandling av erektil dysfunktion (ED).

Vi har också Sildenafil Oral Film Strips i lager som är en oralt sönderdelande remsalösning för behandling av vuxna män med erektil dysfunktion (ED).

Läkemedlets namn

Vi levererar original Kamagra Soft Tabs.

Aktiv ingrediens i Kamagra mjuka tuggtabletter

Den aktiva ingrediensen i Kamagra Soft Chewable tabletter är Sildenafil Citrate. Varje Kamagra mjuk tuggtablett innehåller 100 mg Sildenafil Citrate.

Användning av generiska Sildenafil mjuka tabletter (Kamagra Soft Chewable av Ajanta Pharma)

Kamagra Soft från Ajanta används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos män. Det kan hjälpa många män som har erektil dysfunktion att få och hålla erektion när de blir sexuellt upphetsade (stimulerade). – Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

Kamagra Soft är tuggbara tabletter som finns i fyra olika smaker: ananas, apelsin, banan och jordgubbe. Kamagra Soft är perfekt för män som inte gillar att svälja piller eller för dem som vill ha lite extra kul. Varje Kamagra Soft-tablett innehåller 100 mg Sildenafil och de börjar arbeta på så lite tid som 15 minuter efter att de tagits.

Kamagra mjuka tuggtabletter Dosering-Köp Sildenafil tuggbar 100 mg online

Den rekommenderade dosen av Kamagra Soft Chewable tabletter hos vuxna är 100 mg som tas cirka en timme före sexuell aktivitet. Den maximala rekommenderade dosen är 100 mg.
Den maximala rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång per dag. Om Generic Sildenafil Soft tabletter tas tillsammans med mat kan början av medicinsk effekt försenas jämfört med administreringen av detta läkemedel i fastande tillstånd.

Hur man använder Kamagra mjuka tabletter

Tugga en Kamagra Soft Tablet eller låt den lösas upp under tungan. Kamagra mjuka tuggtabletter kommer in i blodomloppet inom en kort tidsperiod eftersom de löses upp mycket snabbare än några andra generiska Sildenafil-tabletter på marknaden. – Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

Kamagra mjuka kontraindikationer

Kamagra Soft tabletter är kontraindicerade hos patienter med känd överkänslighet mot Sildenafil eller någon inaktiv ingrediens i detta läkemedel.

Sildenafil Citrate mjuka tabletter (Kamagra Soft Chews) visade sig förstärka de hypotensiva effekterna av akuta och kroniska nitrater, och dess samtidig administrering med kväveoxidgivare, organiska nitrater eller organiska nitriter i någon form, antingen regelbundet eller intermittent, är därför kontraindicerad.

Kamagra Soft-tabletter är kontraindicerade hos män för vilka samlag inte rekommenderas på grund av kardiovaskulära riskfaktorer.

Generiska Sildenafil-mjuka tabletter rekommenderas inte till patienter med manlig erektil dysfunktion med en tidigare episod av icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION). – Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

Kamagra mjuka biverkningar

De vanligaste Kamagra mjuka biverkningarna som uppträder hos 2% eller fler av patienterna som behandlas är huvudvärk, rodnad, dyspepsi, nästäppa, urinvägsinfektion, onormal syn, diarré, yrsel, utslag i luftvägarna, ryggsmärta, influensasyndrom och artralgi .

Biverkningarna är vanligtvis milda till måttliga och brukar inte vara längre än några timmar. Några av dessa biverkningar är mer benägna att uppstå vid högre doser. – Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

De vanligaste biverkningarna av Kamagra soft av Ajanta är huvudvärk, rodnad i ansiktet och magbesvär.

Mindre vanliga biverkningar som kan förekomma är tillfälliga förändringar i färgsynen (till exempel problem med att berätta skillnaden mellan blå och gröna föremål eller med en blå färgton), ögon är känsligare för ljus eller suddig syn.

I sällsynta fall rapporterade män som tog PDE5-hämmare (orala erektil dysfunktionsläkemedel, inklusive detta läkemedel) en plötslig minskning eller synförlust i ett eller båda ögonen. Det är inte möjligt att avgöra om dessa händelser är direkt relaterade till dessa läkemedel, till andra faktorer såsom högt blodtryck eller diabetes, eller till en kombination av dessa. Om du upplever plötslig försämring eller synförlust, sluta ta PDE5-hämmare, inklusive Kamagra av Ajanta, och kontakta läkare omedelbart.

I sällsynta fall har män rapporterat en erektion som varar i många timmar. Du bör kontakta en läkare omedelbart om du någonsin får en erektion som varar mer än 4 timmar. Om den inte behandlas direkt kan permanent skada på din penis uppstå.

Plötslig förlust eller minskning av hörseln, ibland med öronring och yrsel, har sällan rapporterats hos personer som tar PDE5-hämmare, inklusive Kamagra av Ajanta. Det är inte möjligt att avgöra om dessa händelser är direkt relaterade till PDE5-hämmare, till andra sjukdomar eller mediciner, till andra faktorer eller till en kombination av faktorer. Om du upplever dessa symtom, sluta ta Generic Sildenafil Soft tabletter och kontakta genast läkare.

Hjärtinfarkt, stroke, oregelbundna hjärtslag och död har rapporterats sällan hos män som tar Kamagra av Ajanta. De flesta men inte alla av dessa män hade hjärtproblem innan de tog Kamagra av Ajanta. Det är inte möjligt att avgöra om dessa händelser var direkt relaterade till Kamagra soft av Ajanta.
Om du vill ha mer information eller utveckla några biverkningar eller symtom som du är orolig för, kontakta din läkare. Vid oavsiktlig överdosering, kontakta din läkare omedelbart.

Varningar och försiktighetsåtgärder vid användning av mjuka tabletter från Kamagra

Vissa tillstånd och läkemedel stör den naturliga erektionsprocessen. Penis kan inte fylla med tillräckligt med blod. Mannen kan inte få erektion. Detta kallas erektil dysfunktion om det blir ett vanligt problem. Under sex arbetar ditt hjärta hårdare. Därför kanske inte sexuell aktivitet rekommenderas för personer som har hjärtproblem. Innan du påbörjar någon behandling för erektil dysfunktion, fråga din läkare om ditt hjärta är tillräckligt friskt för att hantera den extra belastningen att ha sex. Om du har bröstsmärtor, yrsel eller illamående under sex, sluta ha sex och berätta omedelbart för din läkare att du har haft detta problem.

Kamagra mjuka tuggtabletter från Ajanta kan orsaka mild, tillfällig sänkning av ditt blodtryck. Du måste göra en grundlig läkarundersökning för att diagnostisera din erektil dysfunktion och ta reda på om du säkert kan ta Kamagra med Ajanta ensam eller med dina andra läkemedel. Var noga med att berätta för din läkare om du:
• någonsin har haft hjärtproblem (t.ex. kärlkramp, bröstsmärta, hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag, hjärtinfarkt eller förträngning av aortaklaffen)
• någonsin haft stroke
• har låg eller hög blodtryck
• någonsin haft allvarlig synförlust
• har en sällsynt ärftlig ögonsjukdom som kallas retinitis pigmentosa
• någonsin haft njurproblem
• någonsin haft leverproblem
• har någonsin haft några blodproblem, inklusive sicklecellanemi eller leukemi
• är allergiska mot sildenafil (den aktiva ingrediensen)
• har en deformerad penis, Peyronies sjukdom eller någonsin haft en erektion som varade mer än 4 timmar
• har magsår eller någon typer av blödningsproblem
• tar andra läkemedel

Vissa läkemedel kan förändra hur Kamagra soft fungerar. Berätta för din läkare om läkemedel du tar. Börja inte eller sluta ta några läkemedel innan du kontaktar din läkare. Kamagra av Ajanta ska aldrig användas med läkemedel som innehåller nitrater.

Om du tar läkemedel som kallas alfahämmare för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem kan ditt blodtryck plötsligt sjunka. Du kan bli yr eller svimma
Om du tar en proteashämmare kan din dos justeras.

Kamagra soft från Ajanta ska inte användas tillsammans med andra medicinska behandlingar som orsakar erektioner. Dessa behandlingar inkluderar piller, läkemedel som injiceras eller sätts in i penis, implantat eller vakuumpumpar

Generiska Sildenafil Soft tabletter (Kamagra Soft Chews) är endast för patienter med erektil dysfunktion. Det är inte för nyfödda, barn eller kvinnor. Kamagra av Ajanta skyddar inte dig eller din partner från att få sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV – viruset som orsakar AIDS. Det är inte ett hormon eller ett afrodisiakum.

Effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner

Eftersom övergående synstörningar och yrsel har rapporterats hos vissa patienter som tar Kamagra Soft 100 mg tabletter, bör patienterna vara medvetna om hur de reagerar på Generic Sildenafil soft innan de kör bil eller använder maskiner, och läkaren bör ge råd om detta.

Kamagra mjuk tuggbar och alkohol

Kamagra Soft Chewable (Sildenafil Soft Tablets) orsakar en liten minskning av liggande och lutande diastoliskt blodtryck (3,5 respektive 6,1 mmHg) hos friska försökspersoner som hade en blodalkoholnivå på 80 mg / dL.

Sildenafil under graviditet

Sildenafil har klassificerats av den amerikanska FDA: s graviditetskategori B. Kamagra mjuka tabletter (Generic Sildenafil soft) är inte indicerat för användning av kvinnor. Emellertid observerades inga tecken på teratogenicitet, embryotoxicitet eller fetotoxicitet hos råttor och kaniner som fick upp till 200 mg / kg / dag under organogenes. – Köp Sildenafil Chewable 100 mg online

Kamagra mjuk omvårdnad överväganden

Kamagra Soft Chewable (Sildenafil Soft Tablets) är inte indicerat för användning hos ammande mödrar. Det finns ingen information om dess utsöndring i bröstmjölk.

För mer information

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.