Shop

Home Produkt Seroflo

Seroflo

kr900.00kr850,000.00

Generiskt namn: Varumärke: Secretin (SEE kr tin): Användning av SecreFlo: Det används för att se om bukspottkörteln fungerar på rätt sätt. Det används för att se om det finns en tumör i bukspottkörteln eller tarmen. Vad måste jag berätta för min läkare INNAN jag tar SecreFlo? Om du är allergisk mot sekretin

Generiskt namn: Secretin (SEE kr tin)
Varumärkesnamn: ChiRhoStim, SecreFlo
Läkemedelsklass: Biologiska läkemedel för diagnostik in vivo

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Nollställ
SKU: seroflo Category:

INSTRUKTIONER  

Använd Seroflo Inhalator enligt din läkares anvisningar. Kontrollera etiketten på läkemedlet för exakta doseringsanvisningar.
Seroflo Inhalator levereras med ett extra patientinformationsblad som kallas Medicineringsguide. Läs det noggrant. Läs igen varje gång du fyller på Seroflo Inhalator. Använd inte en distans med Seroflo Inhalator.
Var alltid redo och använd den här enheten i ett plant, plant läge.
Håll enheten i ena handen och lägg tummen på den andra handen på tummen. Skjut tummen bort från dig så långt det går tills munstycket syns och snäpper på plats.
Håll enheten i ett plant, plant läge med munstycket mot dig. Skjut spaken från dig så långt det går tills den klickar.
Stäng INTE eller luta enheten, spela med spaken eller flytta spaken mer än en gång. Detta kan frigöra eller slösa bort extra doser.
Håll enheten borta från munnen och andas ut helt. Andas INTE in i inhalatorn. Lägg munstycket till dina läppar. Andas in snabbt och djupt genom enheten.
Ta bort enheten från munnen. Håll andan i cirka 10 sekunder, eller så länge det är bekvämt. Andas sedan långsamt ut.
Stäng enheten. Lägg tummen på tummen och skjut tillbaka den mot dig så långt det går. Enheten klickar på stängt och spaken återgår till sitt ursprungliga läge.
Skölj munnen med vatten efter användning av Seroflo Inhalator. SVÅL INTE sköljlösningen. Spotta ut sköljvattnet.
Om du använder andra inhalerade läkemedel, vänta några minuter mellan att använda Seroflo Inhalator och andra inhalatorer, såvida inte din läkare säger något annat.
Ta dina doser Seroflo Inhalator med 12 timmars mellanrum, såvida inte din läkare säger något annat.
Tvätta aldrig munstycket eller någon annan del av inhalatorn. Håll det torrt. Förvara Seroflo Inhalator på en torr plats.
Kasta Seroflo Inhalator 1 månad efter att du tagit den ur foliepåsen, eller efter att dosindikatorn läser “0”, beroende på vilket som kommer först.
Du kan andas lättare efter den första dosen Seroflo Inhalator. Det kan dock ta en vecka eller längre för att uppnå största möjliga nytta.
Använd Seroflo Inhalator enligt ett regelbundet schema för att få ut mesta möjliga av det. Att använda Seroflo Inhalator vid samma tidpunkter varje dag hjälper dig att komma ihåg att använda den. Sluta inte använda Seroflo Inhalator även om du mår bättre om inte din läkare säger till dig.

LAGRING

Förvara Seroflo Inhalator vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C), på en torr plats. Förvaras åtskilt från direkt värme och solljus, fukt och ljus. Inandningsanordningen kan inte återanvändas och ska kasseras 1 månad efter att den tagits ur den fuktskyddande foliepåsen eller efter att alla blåsor har använts, beroende på vilket som kommer först.

MER INFORMATION:

Aktiva ingredienser: Flutikason och Salmeterol

Seroflo Inhalator är en långverkande kortikosteroid- och bronkdilaterande kombination. Det fungerar genom att minska inflammation och vidga luftvägarna i lungorna, vilket hjälper dig att andas lättare.

antal paket

1, 10, 50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.