Shop

Home Produkt Prednison

Prednison

kr11.51

Prednison är en kortikosteroid. Det förhindrar frisättning av ämnen i kroppen som orsakar inflammation. Det dämpar också immunförsvaret. Prednison används som ett antiinflammatoriskt eller immunsupprimerande läkemedel. Prednison behandlar många olika tillstånd som t.ex. allergiska sjukdomar, hud

Category:

INDIKATIONER

Prednison används för behandling av allvarliga allergier, artrit, astma, multipel skleros och hudåkommor. Prednison är en kortikosteroid. Det fungerar genom att minska eller förhindra att vävnader svarar på inflammation. Det ändrar också kroppens svar på viss immunstimulering.

INSTRUKTIONER

Använd prednison enligt anvisningar från din läkare!

  • Ta prednison genom munnen med mat.
  • Missa inga doser. Om du saknar en dos prednison, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Prednison.

LAGRING

Förvara prednison vid rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara prednison utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

MER INFORMATION:

Prednison används vid hantering av inflammatoriska tillstånd eller sjukdomar där immunsystemet spelar en viktig roll. Eftersom prednison används under så många förhållanden nämns endast de vanligaste eller mest etablerade användningarna här. Prednison används oftast för behandling av flera typer av artrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, systemisk lupus, allergiska reaktioner, astma och svår psoriasis. Det används också för behandling av leukemier, lymfom, idiopatisk trombocytopen purpura och autoimmun hemolytisk anemi. Kortikosteroider, inklusive prednison, används ofta för att undertrycka immunsystemet och förhindra att kroppen avvisar transplanterade organ. Prednison används som ersättningsterapi hos patienter vars binjurar inte kan producera tillräckliga mängder kortisol.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.