Shop

Home Produkt Nizagara

Nizagara

kr70.60kr850.00

Nizagara är ett oralt läkemedel som används för att behandla manlig impotens (t.ex. erektil dysfunktion). Nizagaras fördelar är en stor säkerhet och praktiskt taget inga biverkningar. Effekten av Nizagara börjar på 30 minuter till 1 timme och varar i cirka 4 timmar

Nollställ
SKU: nizagara Category:

Beskrivning

INDIKATIONER

Nizagara är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Det fungerar genom att hjälpa blodet att strömma in i penis för att uppnå och upprätthålla erektion under sexuell stimulering.

INSTRUKTIONER

Använd Nizagara enligt din läkare.

 • Ta Nizagara genom munnen med eller utan mat. Nizagara kanske inte fungerar så snabbt om du tar det med en fettrik måltid.
 • Nizagara tas vanligtvis cirka 30 minuter till 1 timme före sexuell aktivitet. Du kan ta det upp till fyra timmar innan sexuell aktivitet. Effekten av Nizagara varar i cirka 4 timmar.
 • Nizagara hjälper en man med erektil dysfunktion att få erektion först när han är sexuellt upphetsad.
 • Ta inte mer än den rekommenderade dosen eller ta den oftare än en gång dagligen, eller enligt din läkares anvisningar.
 • Om du saknar en dos Nizagara och fortfarande tänker bedriva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

Ställ din vårdgivare frågor om hur du använder Nizagara.

LAGRING

Förvara Nizagara vid rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) borta från fukt, värme och ljus. Förvara Nizagara utom räckhåll för barn.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens:  Sildenafilcitrat.

 BIEFFEKTER

Använd INTE Nizagara om:

 • du är allergisk mot någon ingrediens i Nizagara
 • du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
 • du tar nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid
 • du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit)
 • du tar en annan PDE5-hämmare (t.ex. tadalafil, vardenafil) eller ett annat läkemedel som innehåller sildenafil.

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Nizagara. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. kavernosal fibros, Peyroniesjukdom), blodcellsproblem (t.ex. leukemi, multipelt myelom, sigdcellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t ex makuladegeneration, optisk neuropati, retinitis pigmentosa, plötslig synförlust i ett eller båda ögonen) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du har haft problem med lever eller njure, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. kärlkramp, aortastenos, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag) eller blodkärlproblem
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm, särskilt under de senaste 6 månaderna.

Vissa läkemedel kan interagera med Nizagara. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Azolantimykotika (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), H 2  -antagonister (t ex cimetidin), HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, saquinavir), makrolidantibiotika (t.ex., erytromycin), narkotiska analgetika (t ex dihydrokodein), eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Nizagaras biverkningar
 • Bosentan eller rifampin eftersom de kan minska Nizagaras effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Nizagara kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

 • Nizagara kan orsaka yrsel, dåsighet, svimning eller dimsyn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Nizagara med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
 • Nizagara kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
 • Patienter med hjärtproblem som tar Nizagara kan ha en ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring, syn- eller talförändringar, ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
 • Nizagara kan sällan orsaka en långvarig (t ex mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om du har en erektion som varar mer än 4 timmar.
 • Nizagara stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
 • Nizagara förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
 • Nizagara kan i sällsynta fall orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, ljuskänslighet, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
 • Sällan har ett ögonproblem som kallas nonarteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION) rapporterats hos patienter som tog Nizagara. Detta kan i vissa fall leda till nedsatt syn eller permanent synförlust. Om du märker en plötslig minskad syn eller synförlust i ett eller båda ögonen, kontakta din läkare omedelbart.
 • Plötsliga minskningar av hörseln och hörselnedsättning har rapporterats hos vissa patienter som har tagit Nizagara. Ibland märkte de också att det ringde i öronen eller yrsel. Om du märker en plötslig minskning eller hörselnedsättning, kontakta din läkare omedelbart.
 • Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Nizagara utan att först ha kontaktat din läkare.
 • Använd Nizagara med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
 • Nizagara rekommenderas inte för barn yngre än 18 år.
styrka på tabletterna

25mg, 50mg, 100mg

antal tabletter

30, 60, 90

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.