Shop

Home Produkt KlonoPIN R (Clonazepam)

KlonoPIN R (Clonazepam)

kr425.00kr1,900.00

Clonazepam, das unter anderem unter dem Markennamen Klonopin verkauft wird, ist ein Medikament, das zur Vorbeugung und Behandlung von Krampfanfällen, Panikstörungen, Angstzuständen und der als Akathisie bekannten Bewegungsstörung eingesetzt wird. Es handelt sich um ein Beruhigungsmittel aus der Klasse der Benzodiazepine. Es wird durch den Mund eingenommen. Die Wirkung setzt innerhalb einer Stunde ein und hält zwischen sechs und zwölf Stunden an.

Nollställ
SKU: klonopin-r-34-clonazepam-1-mg Category:

Generiskt namn: clonazepam (kloe NAZ e pam)
Varumärken:  KlonoPIN


Vad är Klonopin?


Klonopin (Clonazepam)  är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla kramper, panikstörning och för rörelsestörningar som kallas akatisi. Det är en typ av bensodiazepin. Det är en K-formad perforering som innehåller 0,5 mg Klonopin (klonazepam) och oskårade tabletter med en K-formad perforering innehållande 1 mg eller 2 mg Klonopin (klonazepam). Det börjar påverka inom en timme och varar mellan sex och tolv timmar.


Viktig information


Du bör inte använda Klonopin om du har svår leversjukdom, om du är allergisk mot klonazepam eller mot andra bensodiazepiner, såsom alprazolam (Xanax), klordiazepoxid (Librium), klorazepat (Tranxene), diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) eller oxazepam (Serax). Clonazepam kan skada ett ofödat barn och kan orsaka andnings- eller utfodringsproblem hos en nyfödd. Men att få kramper under graviditeten kan skada både mor och barn. Börja inte eller sluta ta detta läkemedel under graviditet utan medicinsk rådgivning.

Du kan tänka på självmord när du tar Klonopin. Din läkare kommer att behöva kontrollera dig vid regelbundna besök. Missa inte några schemalagda möten. Ring din läkare omedelbart om du har några nya eller förvärrade symtom som: humör eller beteendeförändringar, depression, ångest, eller om du känner dig upprörd, irriterad, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (mentalt eller fysiskt) eller har tankar om självmord eller skada dig själv.

Innan du tar Klonopin, berätta för din läkare om du har njure- eller leversjukdom, glaukom, andningsproblem eller tidigare haft depression, självmordstankar eller beroende av droger eller alkohol.

Drick inte alkohol medan du tar Klonopin. Detta läkemedel kan öka effekterna av alkohol. Clonazepam kan vara vanebildande och bör endast användas av den person det ordinerats för. Förvara medicinen på ett säkert ställe där andra inte kan nå det.


Innan du tar detta läkemedel


Du ska inte använda Klonopin om du har svår leversjukdom eller trångvinkelglaukom, eller om du är allergisk mot klonazepam eller andra bensodiazepiner, såsom alprazolam (Xanax), klordiazepoxid (Librium), klorazepat (Tranxene), lorazepam (Ativan), eller oxazepam (Serax).

För att säkerställa att du säkert kan ta Klonopin, berätta för din läkare om du har något av dessa andra tillstånd:

  • njure- eller leversjukdom
  • glaukom;
  • astma, emfysem, bronkit, kronisk obstruktiv lungstörning (KOL) eller andra andningsproblem;
  • en historia av depression eller självmordstankar eller beteende; eller
  • en historia av drog- eller alkoholberoende.

FDA-graviditetskategori D. Klonopin kan skada ett ofödat barn och kan orsaka andnings- eller utfodringsproblem hos en nyfödd. Men att få anfall under graviditeten kan skada både mor och barn. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid under behandlingen. Börja inte eller sluta ta clonazepam under graviditet utan medicinsk rådgivning. Om du är gravid kan ditt namn anges i ett graviditetsregister. Detta är för att spåra resultatet av graviditeten och för att utvärdera eventuella effekter av klonazepam på barnet. Clonazepam kan övergå till bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Amma inte ett barn medan du tar detta läkemedel.

De lugnande effekterna av Klonopin kan vara längre hos äldre vuxna. Oavsiktliga fall är vanliga hos äldre patienter som tar bensodiazepiner. Var försiktig för att undvika fall eller oavsiktlig skada när du tar detta läkemedel. Clonazepam kan vara vanebildande och bör endast användas av den person som det ordinerats för. Dela aldrig detta läkemedel med en annan person, särskilt någon med en historia av missbruk eller missbruk. Förvara medicinen på en plats där andra inte kan nå den.


DRUKBESKRIVNING


Klonopin, en bensodiazepin, är tillgänglig som skårade tabletter med en K-formad perforering innehållande 0,5 mg klonazepam och oskårade tabletter med en K-formad perforering innehållande 1 mg eller 2 mg klonazepam. Varje tablett innehåller också laktos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och majsstärkelse, med följande färgämnen: 0,5 mg — FD & C Yellow No. 6 Lake; 1 mg — FD & C Blue No. 1 Lake och FD&C Blue No. 2 Lake.

Klonopin finns också som en oralt sönderdelande tablett innehållande 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg klonazepam. Varje oralt sönderdelande tablett innehåller också gelatin, mannitol, metylparabennatrium, propylparabennatrium och xantangummi.

Kemiskt är klonazepam 5- (2-klorfenyl) -1,3-dihydro-7-nitro-2 # -1,4-bensodiazepin-2-on. Det är ett ljusgult kristallint pulver. Den har en molekylvikt på 315,72 och följande strukturformel:


Vilka är de möjliga biverkningarna av klonazepam (Klonopin, Klonopin Wafer)?


Få akut medicinsk hjälp om du har några av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Rapportera alla nya eller förvärrade symtom till din läkare, såsom: humör eller beteendeförändringar, depression, ångest, eller om du känner dig upprörd, irriterad, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (mentalt eller fysiskt) eller har tankar om självmord eller ont. själv.

Ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

förvirring, hallucinationer, ovanliga tankar eller …


Vilka är försiktighetsåtgärderna när du tar klonazepam (Klonopin)?


Innan du tar klonazepam, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till andra bensodiazepiner (såsom diazepam, lorazepam); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om: en viss typ av ögonproblem (smalvinkelglaukom), leversjukdom, njursjukdom, lung- / andningsproblem, psykiska / humörproblem (såsom depression, tankar självmord), regelbunden användning / missbruk av droger / alkohol / andra ämnen.

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någon aktivitet som kräver vakenhet tills du är säker på att du …

Stärke der Droge

Klonopin R 34 (Clonazepam 1mg), KlonoPIN R 35 (Clonazepam 2mg)

Anzahl der Tabletten

25, 50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.