Shop

Home Produkt Hynidat 10 mg

Hynidat 10 mg

kr1,233.00

Category:

Viktig information

 

Stimulerande medel har orsakat stroke, hjärtinfarkt och plötslig död hos personer med högt blodtryck, hjärtsjukdom eller hjärtfel. Köp Hynidate 10 mg online frakt över natten Snabb leverans CVS.

Använd inte metylfenidat om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid.

Hynidate kan orsaka nytt, speciellt om du har haft depression.

Du kan ha blodcirkulationsproblem som kan orsaka domningar i fingrarna eller tårna.

Ring din läkare omedelbart om du har:  tecken på hjärtproblem  – bröstsmärtor, yrsel eller andfåddhet; tecken på psykos  – aggression, att se eller höra saker som inte är verkliga; tecken på cirkulationsproblem  – oförklarliga sår på fingrar eller tår.

Innan du tar detta läkemedel

Använd inte metylfenidat om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

om du har:

  • familjehistoria av tics; eller
  • spänning eller agitation.

Du bör inte använda Metadate CD om du har:

  • ärftliga problem med fruktosintolerans.

Tala om för din läkare om ditt barn inte växer i normal takt medan du använder detta läkemedel. Köp Hynidate 10 mg online frakt över natten Snabb leverans CVS

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.