Shop

Home Produkt Ethionamide

Ethionamide

kr24.66

Category:

Beskrivning

Etionamid används för att behandla tuberkulos (TB). Etionamid är ett antibiotikum. Det förhindrar tillväxt av bakterier i kroppen.

INSTRUKTIONER

Ta etionamid enligt anvisningarna från din läkare.

  • Ta inte medicinen i större mängder eller ta den längre än vad din läkare rekommenderar. Följ anvisningarna på din receptetikett.
  • Ta varje dos med ett helt glas (8 uns) vatten.
  • Etionamid kan tas med eller utan mat. Att ta etionamid tillsammans med mat kan minska magbesvären.
  • Ta all etionamid som har ordinerats åt dig även om du börjar må bättre. Dina symtom kan börja förbättras innan infektionen behandlas fullständigt.
  • Missa inte någon dos etionamid. Om du saknar en dos etionamid, använd den så snart du kommer ihåg det. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Använd inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder etionamid.

LAGRING

Förvara etionamid vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Ethionamide utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.