Shop

Home Produkt dp 5 Adderall 5 mg

dp 5 Adderall 5 mg

kr986.40

Category:

Viktig information


Använd inte detta läkemedel om du har använt en hämmare under de senaste 14 dagarna. Såsom isokarboxazid. Köp dp 5 Adderall 5 mg Online Print Pictures.

Särskilt om du har ett förflutet fyllt med förtvivlan.

Särskilt på chansen att du har ett förflutet fyllt av sorg.

Ring din läkare omedelbart om du har: bröstsmärtor,  andfåddhet;


Innan du tar detta läkemedel:


  • För att säkerställa att Adderall är säkert för dig, berätta för din läkare om du eller någon i din familj någonsin har haft:
  • blodcirkulationsproblem i händer eller fötter.

Att ta Adderall under graviditeten kan orsaka låg födelsevikt. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Läkemedlen i Adderall kan övergå till bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Det skulle hjälpa om du inte ammade medan du använder detta läkemedel.


På vilket sätt ska jag ta Adderall?


Din läkare kan ibland ändra din dos. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat.

Dela aldrig detta läkemedel med någon annan  Förvara medicinen på en plats där andra inte kan nå den. Att sälja eller ge bort detta läkemedel strider mot lagen

Läs alla instruktionsblad som du har fått. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

Du kan ta Adderall med eller utan mat, först på morgonen.

Krossa inte, tugga, bryta.

du kan öppna kapseln. Spara inte blandningen för senare användning.

När du använder detta läkemedel måste din läkare kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök. Tala om för läkare som behandlar dig att du använder detta läkemedel.

Tala om för läkare som behandlar dig att du använder detta läkemedel.

Förvara vid rumstemperatur från fukt, värme och ljus.

Håll koll på din medicin. Adderall är ett missbrukande läkemedel, och du bör vara medveten om det utan recept.


Adderall doseringsinformation


Vanlig dos av Adderall för vuxna vid uppmärksamhetsstörning: Köp dp 5 Adderall 5 mg online Skriv ut bilder.

IR:
-Inledande dos: 5 mg oralt 1 eller 2 gånger om dagen

-Maximal dos: Endast i sällsynta fall är det nödvändigt att överstiga 40 mg per dag.

XR:
Patienter som börjar behandlingen för första gången eller byter från ett annat läkemedel:
-Inledande dos: 20 mg oralt en gång om dagen

Kommentarer:

-Där det är möjligt bör läkemedelsadministrationen avbrytas ibland för att avgöra.

Användning: Som en del av ett totalt behandlingsprogram för ADHD.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.