Shop

Home Produkt Dapoxetine

Dapoxetine

kr87.00kr1,025.00

Dapoxetin, som bland annat marknadsförs som Priligy, är ett läkemedel som används för behandling av för tidig utlösning hos män i åldern 18-64 år. Dapoxetin verkar genom att hämma serotonintransportören, öka serotonins verkan vid den postsynaptiska klyftan och som en följd därav främja fördröjning av ejakulationen.

Nollställ
SKU: dapoxetine Category:

INDIKATIONER

Dapoxetin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare som visade effektivitet hos tusentals manliga patienter med för tidigt utlösningsproblem. Det ökar nivåerna av serotonin i hjärnan, vilket förbättrar patientens kontroll över utlösning och har andra fördelaktiga effekter på sexliv.

INSTRUKTIONER

Använd Dapoxetin enligt anvisningar från din läkare.

Ta Dapoxetin oralt med ett helt glas vatten.
Dapoxetin tas vanligtvis en timme före samlag.
Ta inte mer än den rekommenderade dosen eller ta den oftare än en gång dagligen.
DOSERING

För de flesta patienter är startdosen 60 mg. Du kan ordineras Dapoxetin 30 mg eller Dapoxetin 60 mg, medan vissa patienter kan behöva Dapoxetin 120 mg om de inte svarade på den ursprungliga.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Dapoxetin.

LAGRING

Detta läkemedel ska förvaras i rumstemperatur borta från värme, ljus och fukt. Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe så att dina barn inte når det.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Dapoxetinhydroklorid.

Använd inte Dapoxetin om:

du är allergisk mot någon ingrediens i Dapoxetin
du har rekommenderats av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem
du tar nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid
du använder vissa fritidsdroger som kallas “poppers” (t.ex. amylnitrat eller nitrit, butylnitrat eller nitrit).
Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Dapoxetin. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
om du har en deformerad penis (t.ex. Peyroniesjukdom), blodkroppsproblem (t.ex. leukemi, sicklecellanemi) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
om du tidigare har haft lever- eller njursjukdomar, högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag) eller blodkärlsproblem
om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm, särskilt under de senaste 6 månaderna.
Vissa läkemedel kan interagera med Dapoxetin. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
Azolantimykotika (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), H 2 -antagonister (t ex cimetidin), HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, saquinavir), makrolidantibiotika (t.ex., erytromycin), narkotiska analgetika (t ex dihydrokodein), eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Dapoxetin biverkningar
Bosentan eller rifampin eftersom de kan minska Dapoxetins effektivitet.
Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Dapoxetine kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

Dapoxetin kan orsaka yrsel, dåsighet, svimning. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Dapoxetin med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
Dapoxetin kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.
Patienter med hjärtproblem som tar Dapoxetin kan ha ökad risk för hjärtrelaterade biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på hjärtinfarkt kan inkludera smärta i bröstet, axeln, nacken eller käken; domningar i en arm eller ett ben svår yrsel, huvudvärk, illamående, magont eller kräkningar svimning eller synförändringar. Symtom på stroke kan inkludera förvirring, syn- eller talförändringar, ensidig svaghet eller svimning. Kontakta din läkare eller uppsök genast läkare om du upplever dessa symtom.
Dapoxetin kan sällan orsaka en långvarig (t ex mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om detta inte behandlas direkt kan det leda till permanenta sexuella problem som impotens. Kontakta din läkare omedelbart om du har en erektion som varar mer än 4 timmar.
Dapoxetin hindrar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.
Dapoxetin förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.
Dapoxetin kan i sällsynta fall orsaka milda, tillfälliga synförändringar (t.ex. suddig syn, känslighet för ljus, blå / grön färgton för syn). Kontakta din läkare om synförändringar kvarstår eller är svåra.
Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot ED medan du tar Dapoxetin utan att först ha kontaktat din läkare.
Använd Dapoxetin med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.
Dapoxetin rekommenderas inte för patienter yngre än 18 år.

styrka av tablett.

30mg, 60mg, 90mg

Antal tabletter

25, 50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.