Shop

Home Produkt Cialis

Cialis

kr25.00kr1,575.00

Tadalafil används för att behandla manliga problem med sexuell funktion (impotens eller erektil dysfunktion). I kombination med sexuell stimulering fungerar tadalafil genom att öka blodflödet till penis för att hjälpa en man att få och behålla en erektion. Tadalafil används också för att behandla symtomen på en förstorad prostata (benign prostatahyperplasi-BPH). Det hjälper till att lindra symtom på BPH, såsom svårigheter att börja urinera, svag ström och behov av att urinera ofta eller brådskande (även mitt i natten).

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Nollställ
SKU: cialis Category:

Cialis

Cialis är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Cialis är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) -hämmare. Det fungerar genom att öka blodflödet i penis under sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och bibehålla en erektion.

INSTRUKTIONER 

Använd Cialis enligt din läkare.

  • Ta Cialis via munnen med eller utan mat.
  • För användning efter behov: Ta Cialis minst 30 minuter före sexuell aktivitet enligt din läkare. Cialis kan fungera i upp till 36 timmar efter att du tagit det.
  • För daglig användning: Ta Cialis regelbundet ungefär vid samma tid varje dag.
  • Kontrollera med din läkare innan du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice medan du tar Cialis.
  • För användning efter behov: Om du saknar en dos Cialis och fortfarande tänker bedriva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare. För daglig användning: Om du saknar en dos Cialis, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser samtidigt.

DOSERING

För användning efter behov

  • Den rekommenderade startdosen av Cialis för användning efter behov hos de flesta patienter är 10 mg, intagen före förväntad sexuell aktivitet.
  • Dosen kan ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg, baserat på individuell effekt och tolerans. Den högsta rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång per dag hos de flesta patienter.
  • Cialis för användning vid behov visade sig förbättra erektilfunktionen jämfört med placebo upp till 36 timmar efter dosering. Därför bör detta beaktas vid rådgivning till patienter om optimal användning av Cialis.

För en gång dagligen

  • Den rekommenderade startdosen av Cialis för en gång dagligen är 2,5 mg, intagen ungefär samma tid varje dag, utan hänsyn till tidpunkten för sexuell aktivitet.
  • Cialis-dosen för en gång dagligen kan ökas till 5 mg baserat på individuell effekt och tolerans.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Cialis.

LAGRING

Förvara Cialis vid 77 grader F (25 grader C). Kort lagring vid temperaturer mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C) är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Cialis utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Tadalafil.

Inaktiva ingredienser: Croscarmellosenatrium, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, järnoxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, talk, titandioxid och triacetin.

Typ och styrka av tablett

Cialis 5mg, Cialis 10mg, Cialis 100mg

antal tabletter

30, 60, 90

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.