Shop

Home Produkt Cialis Super Active

Cialis Super Active

kr1,191.90

INDIKATIONER

Cialis Super Active + är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Cialis Super Active är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) -hämmare. Det fungerar genom att öka blodflödet i penis under sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och bibehålla en erektion.

INSTRUKTIONER 

Använd Cialis Super Active + enligt din läkare.

 • Ta Cialis Super Active + genom munnen med eller utan mat. Svälj pillret helt med ett helt glas vatten.
 • Cialis Super Active + ska tas innan sexuell aktivitet förväntas. Cialis Super Active börjar arbeta på så lite som 20-30 minuter.
 • Ta inte Cialis Super Active mer än en gång om dagen.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Cialis Super Active.

LAGRING

Förvara Cialis Super Active vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Tadalafil.

Cialis Super Active är lämpligt för behandling av erektil dysfunktion hos män i alla åldrar. Eftersom det naturligtvis ökar testosteronnivåerna, förbättrar uthålligheten och ökar sexuell uthållighet, kan det säkert användas av alla, unga som gamla, och ser ett mer aktivt sexliv, även om de inte faktiskt lider av impotens eller ED.

BIVERKNINGAR

Använd INTE Cialis Super Active om:

· Du är allergisk mot någon ingrediens i Cialis Super Active;

· Du har allvarliga leverproblem eller vissa ärftliga degenerativa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa);

· Du har vissa hjärtproblem (t.ex. instabil kärlkramp, kärlkramp under samlag, svår hjärtsvikt, okontrollerad oregelbunden hjärtrytm), lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck;

· Du har haft en hjärtattack under de senaste 90 dagarna eller en stroke under de senaste 6 månaderna;

· Du tar nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) i någon form (t.ex. tablett, kapsel, plåster, salva) eller nitroprussid;

· Du har fått råd från din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av hjärtproblem;

· Du använder vissa fritidsdroger som kallas poppers (t.ex. amylnitrat, butylnitrat).

Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Cialis Super Active. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller dig:

 • om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat eller kosttillskott
 • om du har allergier mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen
 • om du har en deformerad penis (t.ex. Peyroniesjukdom, cavernosal fibros), problem med blodkroppar (t.ex. sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom) eller något annat tillstånd som kan öka risken för långvarig erektion (priapism)
 • om du har haft en långvarig (mer än 4 timmar) eller smärtsam erektion (priapism)
 • om du tidigare har haft vissa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa, plötslig synförlust, optisk neuropati, makuladegeneration) eller hörselproblem (t.ex. öronring, nedsatt hörsel, hörselnedsättning)
 • om du tidigare har haft lever- eller njursjukdomar, dialys, lungproblem (t.ex. lung veno-ocklusiv sjukdom), högt eller lågt blodtryck, sår, blödningsproblem, hjärtproblem (t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden hjärtslag, aortastenos, angina) eller blodkärlproblem
 • om du har haft hjärtinfarkt, stroke eller livshotande oregelbunden hjärtrytm.

Vissa läkemedel kan interagera med Cialis Super Active. Tala om för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

 • Alfa-blockerare (t.ex. doxazosin), läkemedel mot högt blodtryck, nitrater (t.ex. isosorbid, nitroglycerin) eller nitroprussid eftersom allvarligt lågt blodtryck med yrsel, yrsel och svimning kan uppstå
 • Azol-svampdödande medel (t.ex. itrakonazol), hiv-proteashämmare (t.ex. ritonavir), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin) eller telitromycin eftersom de kan öka risken för Cialis biverkningar
 • Barbiturater (t.ex. fenobarbital), karbamazepin, fenytoin eller rifampin eftersom de kan minska Cialis effektivitet.

Det här kanske inte är en fullständig lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Cialis Super Active + kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du börjar, slutar eller ändra dosen av något läkemedel.

Viktig säkerhetsinformation:

· Cialis Super Active kan orsaka yrsel, sömnighet, svimning eller suddig syn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Cialis Super Active med försiktighet. Kör inte eller utför inte andra möjliga osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.

· Cialis Super Active kan orsaka yrsel, yrsel eller svimning. alkohol, varmt väder, motion eller feber kan öka dessa effekter. För att förhindra dem, sitt upp eller stå långsamt, särskilt på morgonen. Sitt eller lägg dig vid första tecknet på någon av dessa effekter.

· Drick inte stora mängder alkohol (t.ex. 5 drycker eller mer) medan du tar Cialis Super Active. Om du gör det kan du öka risken för yrsel, huvudvärk, snabb hjärtslag och lågt blodtryck.

· Använd inte andra läkemedel eller behandlingar mot erektil dysfunktion medan du tar Cialis Super Active.

· Cialis Super Active stoppar inte spridningen av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) till andra genom sexuell kontakt. Använd barriärmetoder för preventivmedel (t.ex. kondomer) om du har HIV-infektion eller en STD.

· Cialis Super Active förhindrar inte graviditet. Om din partner kan bli gravid och du vill undvika graviditet, var noga med att använda en effektiv form av preventivmedel.

· Använd Cialis Super Active med försiktighet hos äldre; de kan vara mer känsliga för dess effekter.

· Cialis Super Active rekommenderas inte för användning hos barn.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.