Shop

Home Produkt Kloramfenikol

Kloramfenikol

kr8.47

Category:

Kloramfenikol används för behandling av allvarliga infektioner orsakade av vissa bakterier. Kloramfenikol är ett antibiotikum. Det fungerar genom att döda eller sakta ner tillväxten av känsliga bakterier.

INSTRUKTIONER 

Använd kloramfenikol enligt din läkares anvisningar.

  • Ta kloramfenikol genom munnen med eller utan mat.
  • Om du saknar en dos kloramfenikol, använd den så snart som möjligt. Använd sedan dina doser vid jämnt fördelade tider enligt din läkare. Använd inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder kloramfenikol.

LAGRING

 Förvara kloramfenikol vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara kloramfenikol utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.