Shop

Home Produkt Cefixime

Cefixime

Category:

Cefixime används för att behandla infektioner orsakade av vissa bakterier. Cefixime är ett cefalosporin-antibiotikum. Det fungerar genom att döda känsliga bakterier.

INSTRUKTIONER

Använd Cefixime enligt din läkares anvisningar.

  • Ta Cefixime genom munnen med eller utan mat. Om magbesvär uppstår, ta med mat för att minska magirritation.
  • För att rensa din infektion helt, fortsätt använda Cefixime under hela behandlingen, även om du mår bättre om några dagar.
  • Om du saknar en dos Cefixime, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Cefixime.

LAGRING

Förvara Cefixime vid rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Cefixime utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.