Shop

Home Produkt Capoten

Capoten

kr9.04

Capoten används för behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt eller vissa diabetiska njurproblem. Det används för att förbättra överlevnad och minska hjärtsvikt hos vissa patienter efter hjärtinfarkt. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel. Capoten är en angiotensinkonverterande enzym (ACE) -hämmare. Det fungerar genom att hjälpa till att slappna av blodkärlen. Detta hjälper till att sänka blodtrycket.

INSTRUKTIONER 

Använd Capoten enligt din läkare.

  • Ta Capoten genom munnen på fastande mage 1 timme före måltiderna.
  • Capoten fungerar bäst om det tas vid samma tid varje dag.
  • Fortsätt att ta Capoten även om du mår bra. Missa inte någon dos.
  • Om du saknar en dos Capoten, ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Capoten.

LAGRING

Förvara Capoten i rumstemperatur, mellan 68 och 77 grader F (20 och 25 grader C), i en tätt tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara Capoten utom räckhåll för barn och från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens:  Captopril.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.