Shop

Home Produkt BUSPAR MJ 10 (Buspar 10 mg)

BUSPAR MJ 10 (Buspar 10 mg)

kr238.00kr4,750.00

BuSpar (buspiron) är ett ångestdämpande läkemedel som påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer med ångest. BuSpar används för att behandla ångeststörningar eller symtom på ångest, såsom rädsla, spänning, irritabilitet, yrsel, bultande hjärtslag och andra fysiska symtom.

Nollställ
SKU: N/A Category:

Köp BUSPAR MJ 10 (Buspar 10 mg) online:


BuSpar:


Generiskt namn:  buspiron (byoo SPYE rone)
Varumärken:  BuSpar, BuSpar Dividose, Vanspar

Vad är BuSpar?


BuSpar (buspiron) är fientligt mot orolig läkemedel som påverkar kemikalier i sinnet som kan vara ojämlika hos individer med spänning.

BuSpar används för att behandla indikationer på oro, till exempel rädsla, tryck, crabbiness, dazedness, slår puls och andra fysiska biverkningar.

BuSpar är inte fientligt mot maniska läkemedel och borde inte användas som en del av medicinen som din specialist har godkänt för psykologisk instabilitet.

BuSpar kan också användas för ändamål som inte anges i denna receptguide.


Viktiga data:


Försök att inte använda BuSpar om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. Ett riskabelt medicinskt samarbete kan hända. MAO-hämmare innehåller isokarboxazid, linezolid, metylenblå infusion, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.


Innan du tar detta recept: 


Du borde inte använda BuSpar om du är överkänslig för buspiron.

Försök att inte använda BuSpar om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. Ett riskabelt medicinskt samarbete kan hända. MAO-hämmare innehåller isokarboxazid, linezolid, metylenblå infusion, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.

För att säkerställa att BuSpar är bra för dig, berätta för din specialist om du har något av dessa villkor:

 • njursjukdom eller
 • leversjukdom.

BuSpar litar inte på att skada ett ofödat barn. Tala om för din specialist om du är gravid eller planerar att bli gravid under behandlingen.

Det är inte känt om buspiron går i en avlopp eller om det kan skada ett ammande barn. Tala om för din specialist om du är en barm som förstärker ett barn.

Buspirone bekräftas inte för användning av någon mer ungdomlig än 18 år.


På vilket sätt skulle det vara en bra idé för mig att ta BuSpar?


Ta BuSpar precis som det rekommenderades till dig. Ta efter alla rubriker på ditt läkemedelsmärke. Din specialist kan ibland ändra din dos för att säkerställa att du får de bästa resultaten. Försök att inte ta denna lösning i större eller mindre summor eller längre än föreskrivet.

Du kan ta BuSpar med eller utan näring men ändå ta det på samma sätt varje gång.

Vissa BuSpar-tabletter har poäng så att du kan dela upp tabletten i två eller tre stycken för att ta ett litet mått på receptet vid varje dos. Försök att inte använda en surfplatta om den inte har brutits korrekt och biten är för stor eller för liten. Ta din specialist riktlinjer om hur mycket tablett du ska ta.

Om du har bytt till BuSpar från ett annat orolig läkemedel kan du behöva gradvis minska dina mätningar av det andra läkemedlet istället för att stoppa plötsligt. Vissa nervöshetslösningar kan orsaka abstinensmanifestationer när du slutar ta dem plötsligt efter långtidsanvändning.

Buspiron kan orsaka falskt positiva resultat med vissa terapeutiska tester. Du kan behöva sluta använda receptet i minst 48 timmar före testet. Berätta för alla specialister som behandlar dig att du använder BuSpar.

Förvara vid rumstemperatur långt från fukt, värme och ljus.


Vad händer om jag missar mätningar?


Ta den missade dosen när du kommer ihåg. Kjol över den missade dosen om det är nästan dags för nästa planerade mätning. Försök att inte ta den extra lösningen för att göra de missade mätningarna.


Vad händer om jag överdoser?


Leta efter krismedicinska överväganden eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222.


Vad skulle det vara en bra idé för mig att undvika?


Denna lösning kan försämra ditt resonemang eller svar. Var uppmärksam om du kör eller gör något som förväntar dig att du ska vara orolig.

Att dricka sprit kan bygga vissa reaktioner hos BuSpar.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan samarbeta med buspiron och orsaka oönskade symtom. Undersök användningen av grapefruktföremål med din specialist.


BuSpar-reaktioner:


Få krismedicinsk hjälp om du har några tecken på ett negativt mottagligt svar på BuSpar: nässelfeber; besvärlig andning svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Ring din specialist på den dubbla av chansen att du har:

 • bröstplåga
 • andnöd; eller
 • en yr lutning, liknar dig, kan gå ut.
 • Vanliga BuSpar-symtom kan inkludera:
 • wooziness, sömnighet;
 • viloproblem (en sömnstörning);
 • sjukdom, irriterad mage eller
 • känner sig orolig eller energisk.

Detta är inte en fullständig genomgång av symtom och andra kan hända. Ring din specialist för terapeutisk uppmaning om symtom. Du kan rapportera reaktioner till FDA på 1-800-FDA-1088.


BuSpar doseringsdata:


Vanlig dos för vuxna för ångest:

 • Startmätning: 7,5 mg oralt två gånger varje dag eller 5 mg 3 gånger varje dag.

Underhållsmätning: Dosen dagligen kan dosen utvidgas till 5 mg ökar varje 2 till 3 dagar upp till 20 till 60 mg / dag i isolerade mätningar.

Största mätning: 60 mg för varje dag

Normal barndos för ångest:

6 till 18 år:

Inledande mätning: 2,5 till 10 mg dag för dag.

Stödmätning: Dosen dagligen kan dosen expanderas till 2,5 mg ökar varje 2 till 3 dagar till 15 till 60 mg / dag ges i två isolerade mätningar.

Studie (n = 26) Ångest och måttligt svår aggression:

 • 5 till 15 år: 5 mg dag för dag, titrerad uppåt var tredje dag med 5 till 10 mg, till ett ytterst extremt värde på 50 mg dagligen.

Studie (n = 22) Ångest och irritabilitet hos barn med genomgripande utvecklingsstörningar:

 • 6 till 17 år: 5 mg tre gånger dag för dag, titrerad till ett extremt 45 mg / dag inom 3 veckor.

Vad kommer olika mediciner att påverka BuSpar?


Att ta denna lösning med olika mediciner som gör dig trög eller måttlig andas kan intensifiera dessa effekter. Fråga din specialist innan du tar BuSpar med ett vilopiller, opiat plåga, muskelavslappnande eller läkemedel för spänning, sorg eller kramper.

Styrka på tabletten

5mg, 10mg, 15mg, 30mg

antal tabletter

25, 50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.