Shop

Home Produkt Märke Levitra

Märke Levitra

kr425.00kr1,700.00

Levitra (vardenafil) slappnar av musklerna i blodkärlens väggar och ökar blodflödet till vissa delar av kroppen.
Levitra används för att behandla erektil dysfunktion (impotens).

Nollställ
SKU: brand-levitra Category:

INDIKATIONER

Levitra är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Levitra är en fosfodiesterashämmare som fungerar genom att hjälpa blodet att strömma in i penis för att uppnå och upprätthålla erektion.

INSTRUKTIONER  

Använd Levitra enligt anvisningarna från din läkare.

 • Ta Levitra genom munnen med eller utan mat.
 • Ta Levitra ungefär 1 timme före sexuell aktivitet.
 • Ta inte Levitra oftare än en gång dagligen eller enligt din läkares anvisningar.
 • Kontrollera med din läkare innan du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice medan du använder Levitra.
 • Om du saknar en dos Levitra och fortfarande tänker utöva sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt ta det enligt din läkare.

DOSERING

För de flesta patienter är den rekommenderade startdosen av Levitra 10 mg, intagen oralt cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Dosen kan ökas till en maximal rekommenderad dos på 20 mg eller minskas till 5 mg baserat på effekt och biverkningar. Den maximala rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång per dag.

Vissa män kan bara ta en låg dos Levitra på grund av medicinska tillstånd eller läkemedel de tar. Din läkare kommer att ordinera den dos som passar dig.

 • Om du är äldre än 65 år eller har leverproblem kan din läkare starta dig med en lägre dos Levitra.
 • Om du har prostataproblem eller högt blodtryck, som du tar läkemedel som kallas alfa-blockerare, kan din läkare starta dig med en lägre dos Levitra.
 • Om du tar vissa andra läkemedel kan din läkare ordinera en lägre startdos och begränsa dig till en dos Levitra under en 72-timmarsperiod (3 dagar).

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Levitra.

LAGRING

Förvara Levitra vid 25 grader C; utflykter tillåtna till 15-30 grader C (59-86 grader F). Förvara Levitra utom räckhåll för barn.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens : Vardenafil.

Inaktiva ingredienser:  Mikrokristallin cellulosa, krospovidon, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, polyetylenglykol, titandioxid, gul järnoxid och röd järnoxid.

Enligt BAYER har Brand Levitra följande fördelar:

 • Brand Levitra kan agera på 16 minuter jämfört med 30 till 60 minuter för Viagra;
 • Varumärket Levitra kan tas med mat, medan Viagra ska tas på fastande mage.
 • Varumärke Levitra har inga negativa biverkningar på hjärtat eller synen. Det är känt att Viagra kräver mer övervakning av dessa biverkningar;
 • Brand Levitra varade längre i kliniska prövningar jämfört med Viagra;
 • Fungerar i upp till 6 timmar;
 • Rekommenderad tid att ta innan sex är 25 till 45 minuter;
 • Med Brand Levitra finns det inga livsmedels- eller alkoholrestriktioner. Romantiska middagar är inte längre ifrågasatta;
 • Varumärket Levitra har mindre biverkningar jämfört med Viagra och varar ungefär samma tid som Viagra i kroppen.
antal tabletter

30, 60, 90, 120

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.