Shop

Home Produkt Astelin

Astelin

kr246.60

Astelin (azelastin) är en antihistamin som minskar effekterna av den naturliga kemikalien histamin i kroppen. Histamin kan ge symtom som nysningar, klåda, rinnande ögon och rinnande näsa. Azelin nässpray används för att behandla nysningar, rinnande eller täppt näsa, klåda och andra nasala symtom på allergier

Category:

INDIKATIONER

Astelin används för att behandla allergisymtom som nysningar och kliande, rinnande näsa. Det används också för att behandla symtom på inflammation i näsan, såsom rinnande näsa, täppt näsa och dropp i näsan. Astelin är en antihistamin nässpray. Det fungerar genom att blockera effekten av histamin, vilket minskar allergisymtom.

INSTRUKTIONER 

Använd Astelin enligt anvisningarna från din läkare.

  • Astelin är endast för näsan. Får inte det i ögonen eller munnen. Om du får Astelin i ögonen, skölj med kallt kranvatten på en gång.
  • Fyll på spraypumpen före första användningen av en ny flaska. Ta bort det blå dammskyddet över flaskans spets och den blå säkerhetsklämman. För att pumpa pumpen, peka bort spraypumpen från dig och andra. Spraya snabbt och ordentligt flera gånger tills en fin dimma dyker upp (fyra sprayer eller mindre).
  • Blås försiktigt näsan för att rensa näsborrarna.
  • Håll huvudet lutat nedåt. Placera sprutspetsen ¼ till ½ tum i näsborren. Håll flaskan upprätt och låt sprutspetsen sikta mot näsans baksida. Stäng den andra näsborren med ett finger.
  • Spraya snabbt och fast en gång och snusa försiktigt samtidigt. Upprepa i den andra näsborren enligt anvisningarna.
  • Andas försiktigt in. Luta inte huvudet bakåt efter att ha använt Astelin. Detta hjälper dig att undvika den bittra smaken som kan orsakas av Astelin.
  • Efter att ha använt Astelin, torka av sprutspetsen med en ren vävnad eller trasa. Förvara dammskyddet och säkerhetsklämman på flaskan när den inte används.
  • Om det har gått tre eller flera dagar sedan den senaste flaskan användes, fyll på pumpen med två sprayer eller tills en fin dimma dyker upp.
  • Om munstycket är igensatt ska du INTE rengöra det med ett spetsigt föremål. Ta bort spraypumpen från flaskan. Blötlägg det i varmt vatten och sprut det flera gånger under vattnet. Torka sprutpumpen helt. Fäst spraypumpen på flaskan och fyll på den igen.
  • Om du saknar en dos Astelin, använd den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Använd inte två doser samtidigt.

Ställ din vårdgivare eventuella frågor om hur du använder Astelin.

LAGRING

Förvara Astelin vid rumstemperatur, mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C). Skydda mot frysning. Förvara med pumpen tätt stängd. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Använd inte Astelin efter utgångsdatumet på flaskan. Förvara Astelin utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

MER INFORMATION:

Aktiv ingrediens: Azelastinhydroklorid.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.