Shop

Home Produkt Ambien (Zolpidem) 10mg

Ambien (Zolpidem) 10mg

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

SKU: N/A Category:

VAD ÄR AMBIEN (ZOLPIDEM)?

Zolpidem är ett narkotiskt medel som också kallas sömnframkallande. Det påverkar syntetiska ämnen i hjärnan som kan vara ojämna hos individer med viloproblem (en sömnstörning). – Köp Ambien zolpidem 10 mg online

Zolpidem används för att behandla sömnbrist. De snabba urladdningstyperna av zolpidem är Ambien, Intermezzo, Edluar och Zolpimist, som används för att göra det möjligt för dig att nicka av. Den allomfattande urladdningstypen av zolpidem är Ambien CR, som har ett första lager som bryts upp snabbt för att du ska kunna nicka och ett andra lager som sönderfaller gradvis så att du kan hålla dig medvetslös.

Ambien, Edluar och Zolpimist används för att göra det möjligt för dig att nicka när du först lägger dig. Intermezzo används för att göra det möjligt för dig att vila tillbaka om du inte vaknar mitt på natten och har svårt att dumma.

Din specialist kommer att ta reda på vilken typ av zolpidem som är bäst för dig.

Zolpidem kan också användas för ändamål som inte anges i denna receptguide.

VAD ÄR DE MÖJLIGA BIVERKNINGARNA AV ZOLPIDEM? -Köp Ambien zolpidem 10 mg online
Zolpidem kan orsaka ett extremt ogynnsamt mottagligt svar. Sluta ta zolpidem och få kristerapeutisk hjälp om du har indikationer på ett negativt mottagligt svar: nässelfeber; problem att andas; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Rapportera eventuella nya eller sammansatta indikationer till din specialist, till exempel sorg, spänning, fiendskap, tumult, förvirring, ovanliga kontemplationer, fantasier, minnesfrågor, förändringar i identitet, farhågor, minskade begränsningar, ingen rädsla för risk eller funderingar av självmord eller skada dig själv.

Sluta använda zolpidem och ring din specialist på dubbel på av chansen att du har:

bröstplåga, snabb eller sporadisk hjärtslag, andedräkt;
besvär med andning eller slukning eller
ha en lutning att du kan gå ut.
Grundläggande symtom kan inkludera:
dagslövhet, wooziness, brist, känsla av “bedövad” eller förvirrad;
trött lutning, förlust av koordination
täppt näsa, muntorrhet, näsa eller hals förvärras;
illamående, igensättning, lösa tarmar, irriterad mage; eller
migrän, muskelsmärtor.
Detta är säkerligen inte en total genomgång av symtom och andra kan hända. Ring din specialist för återställande vägledning om symtom. Du kan rapportera reaktioner till FDA på 1-800-FDA-1088.

VAD ÄR DEN VIKTIGASTE INFORMATIONEN JAG SKA VETA OM ZOLPIDEM?
Zolpidem kan orsaka ett allvarligt överkänsligt svar. Sluta ta zolpidem och få krismedicinsk hjälp om du har någon av dessa indikationer på ett negativt mottagligt svar: nässelfeber; problem att andas; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Ta aldrig zolpidem i större summor eller längre än rekommenderat.

Försök att inte ta zolpidem om du har slukat sprit mitt på dagen eller strax före sängen.

Några personer som använder detta läkemedel har sysslat med rörelse, till exempel att köra, äta, promenera, ringa telefoner eller delta i sexuella relationer och senare inte har något minne om åtgärden.

VAD Ska jag diskutera med min hälso- och sjukvårdsleverantör innan jag tar ZOLPIDEM? – Köp Ambien zolpidem 10 mg online
Några personer som använder detta recept har sysslat med handling, till exempel att köra, äta, promenera, ringa telefoner eller ha samlag och senare inte har minne av rörelsen. Om detta inträffar, sluta ta zolpidem och chatta med din specialist om en annan behandling för din viloproblem.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är överkänslig för zolpidem. Zolpidem tabletter kan innehålla laktos. Använd varning om du är känslig för laktos.

För att säkerställa att zolpidem är bra för dig, berätta för din specialist om du har:

njursjukdom
leversjukdom
lungsjukdom, till exempel astma, bronkit, emfysem eller oavbruten obstruktiv aspirationsinfektion (KOL);
vila apné (andningen slutar i vila);
myasthenia gravis;
en bakgrund som kännetecknas av nedslående, psykologisk felanpassning eller självförstörande funderingar; eller
en bakgrund präglad av medicinering eller spritdryck.
Det är inte känt om detta recept kommer att skada ett ofödat barn. Berätta för din specialist om du är gravid eller planerar att bli gravid. – Köp Ambien zolpidem 10 mg online

Zolpidem kan gå i bröstet och kan skada ett ammande barn. Berätta för din specialist om du uppmuntrar ett barn.

De lugnande effekterna av zolpidem kan vara mer jordade hos mer erfarna vuxna.

Zolpidem rekommenderas inte för användning av någon mer ungdomlig än 18 år.

Det är riskabelt att försöka köpa zolpidem på Internet eller från handlare utanför USA. Läkemedel som sprids från internetavtal kan innehålla riskabla fixningar eller inte spridas av en auktoriserad läkemedelsbutik. Test av zolpidem som erhållits på Internet har visat sig innehålla haloperidol (Haldol), ett intensivt antipsykotiskt lugnande medel med farliga reaktioner. För mer information, kontakta den amerikanska närings- och läkemedelsadministrationen (FDA).

I VILKEN KAPACITET Ska jag ta ZOLPIDEM?
I januari 2013 tog Food and Drug Administration (FDA) ner den föreslagna delen för Ambien, Edluar och Zolpimist. Om du har tagit zolpidem tidigare kan din specialist vägleda dig att ta en lägre del av detta läkemedel än vad du gjorde tidigare.

Fortsätt alla rubriker på ditt botemedelsnamn. Ta aldrig zolpidem i större summor eller längre än rekommenderat.

Läs alla patientdata, recepthjälpmedel och vägledningsblad som du har fått. Fråga din specialist eller läkemedelsspecialist om du har några frågor.

Zolpidem kan vara benägen att forma. Dela aldrig zolpidem med någon annan, särskilt någon med ett förflutet fyllt med missbruk av läkemedel eller vana. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan nå det. Att flytta eller ge oändligt detta läkemedel är olagligt.

De föreskrivna delarna av zolpidem är inte motsvarande hos människor, och detta läkemedel rekommenderas inte för användning hos barn. Missbruk av detta läkemedel kan leda till farliga symtom.

Ta aldrig Ambien, Edluar eller Zolpimist om du inte har hela 7 till 8 timmar att vila innan du är dynamisk igen.

Försök att inte ta Intermezzo för en nattstörning, förutom om du har 4 timmars vilotid innan du är dynamisk.

Zolpidem är för tillfällig användning som det var. Tala om för din specialist om indikationerna på en sömnstörning inte förbättras eller om de försämras efter att du använt detta recept i 7 till 10 kvällar i följd. Försök att inte ta zolpidem längre än 4 eller 5 veckor utan din specialist rekommendation.

Försök att inte sluta använda zolpidem plötsligt efter långdistansutnyttjande, annars kan du få upprörande biverkningar. Fråga din specialist hur man kan hålla sig borta från biverkningar när man slutar använda zolpidem.

Biverkningar av sömnbrist kan också återkomma efter att du slutat ta zolpidem. Dessa manifestationer kan tyckas vara förvånansvärt mer fruktansvärda än innan du började ta drogen. Ring din specialist på av chansen att du trots allt har förstärkt sömnbristen efter ett första par kvällar utan att ta zolpidem.

Försök att inte slå, bita eller bryta en Ambien CR-surfplatta. Slicka ner p-piller.

Försök att inte svälja hela Edluar- eller Intermezzo-tabletten. Placera tabletten under tungan och låt den brytas upp i munnen utan vatten.

Stänk Zolpimist specifikt i munnen över tungan. Gör förberedelser före den primära användningen genom att sifonera 5 teststänk i luften, långt från ansiktet. Gör förberedelser med ett teststänk om det inte har använts längre än 14 dagar.

Förvara vid rumstemperatur långt från fukt och värme. Försök att inte stelna. Håll Zolpimist-flaskan upprätt när den inte används.

För mer information

Quantity

"60", "90", "120", "180", "360"

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.