Shop

Home Produkt Alza Concerta 18mg-54mg

Alza Concerta 18mg-54mg

kr1,500.00kr5,600.00

Concerta
Generiskt namn: metylfenidat (METH il FEN i date)
Administreringssätt: oralt
Varumärkesnamn: Concerta
Läkemedelsklass: Grupp: CNS-stimulerande medel

Nollställ
SKU: N/A Category:

Piller med avtryck Alza 18 är gul, elliptisk / oval och identifierad som Concerta 18 mg. Köp Alza Concerta 18 mg online CVS.

Tillhör läkemedelsklassen CNS-stimulanser. Risk kan inte uteslutas under graviditeten.

Sammanfattning
Vanliga biverkningar av Concerta inkluderar. Andra biverkningar inkluderar.

Biverkningar som kräver omedelbar läkarvård
Trots det faktum att inte dessa resultat kan inträffa, kan de kräva klinisk övervägande om de uppstår. Köp inköpsorder över natten leverans ALZA 18 Target CVS Pharmacy.

Kontrollera omedelbart med din läkare om någon av följande biverkningar uppstår när du tar:

Snabb hjärtslag
Mindre vanliga
Bröstsmärta
feber
ledvärk
Biverkningar som inte kräver omedelbar medicinsk
behandling Dessa biverkningar kan försvinna under behandlingen eftersom din kropp anpassar sig till medicinen. Dessutom kan dina läkare som är skickliga ha möjlighet att informera dig om metoder för att förhindra eller minska en del av dessa resultat.

Köp Alza Concerta 18 mg online CVS
De mer vanligt detaljerade ogynnsamma svaren har inkluderat minskat begär och utökad puls.

Bland patienterna 7 till 10 år som konsekvent medicinerats i över 14 månader såväl som i undergrupper av nybehandlade patienter över 36 månader (åldrarna 10 till 13 år), en tillfällig avmattning i tillväxttakten (i genomsnitt totalt 2 cm mindre tillväxt i höjd och 2,7 kg mindre vikttillväxt över 3 år).

Viktig information
Du bör inte använda Concerta om du har tics.

Stimulerande medel har orsakat stroke, hjärtinfarkt och plötslig död hos personer med högt blodtryck, hjärtsjukdom eller hjärtfel. Kalla din primärvårdsläkare direkt på chansen att du har bröstkänslor eller känner dig ostadig eller lindad när du tar Concerta.
Kom ihåg att din PCP har rekommenderat detta recept eftersom personen har bestämt att fördelen för dig är mer anmärkningsvärd än risken för resultat. Många personer som använder detta läkemedel har inte riktiga resultat.

vikt

18mg, 27mg, 36mg, 54 mg

antal tabletter

50, 100, 150

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.