Shop

Home Produkt Alprax 2mg

Alprax 2mg

kr1,479.60

Category:

Alprax  är i en samling av piller som kallas bensodiazepiner (ben-Zoe-färg AZE-eh-peens). Det fungerar genom att stödja utvecklingen av kemikalier i hjärnan som kan bli snedställda. Detta resulterar i en minskning av oroligt tryck (spänning). – Köp Alprax Online 2 mg online

Vad är Alprax? -Köp Alprax Online 2 mg online


Alprax tablett innehåller Alprazolam som ett aktivt läkemedel. Alprazolam har lugnande, hypnotiska, antidepressiva, muskelavslappnande, ångestdämpande och amnesiska egenskaper. Alprazolam tillhör en klass läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner ökar effekterna av GABA (en naturlig kemikalie i kroppen) och verkar på centrala nervsystemet (nerver och hjärna) för att ge en avslappnande och lugnande effekt.

Användning av  Alprax: -Köp Alprax Online 2 mg online


Det används vanligtvis för att behandla ångestsyndrom, som social ångestsyndrom, panikstörning och generaliserad ångestsyndrom. Alprazolam släpptes först 1981 av Upjohn (som nu är en del av Pfizer)

Hur man tar Alprax? 


BESTÄLL XANAX ONLINE, XANAX BARS, XANAX BARS TILL SALU

Alprax tablett tas vanligtvis genom munnen med ett glas vatten enligt din läkares anvisningar. Tabletterna ska tas med mat eller utan mat. Krossa eller tugga aldrig tabletten. – Köp Alprax Online 2 mg online

Det rekommenderas alltid att användaren läser bipacksedeln som tillhandahålls av apoteket och ytterligare frågor måste lösas med din läkare eller apotekspersonal. – Köp Alprax Online 2 mg online


Vanlig dosering för Alprax?


BESTÄLL XANAX ONLINE, XANAX BARS, XANAX BARS TILL SALU

Läkemedelsdoseringen och formen bestäms av läkaren baserat på:

  • Patientens ålder och kroppsvikt
  • Patientens hälsostatus / medicinska tillstånd
  • Sjukdoms svårighetsgrad
  • Reaktion på den första dosen
  • Historia av allergi / läkemedelsreaktioner

Alprax finns i tablettform som 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter.

Innan du tar detta recept

Det är farligt att köpa alprazolam på Internet eller från handlare utanför USA. Recept som sprids från Internet-erbjudanden kan innehålla farliga fixeringar eller får inte förmedlas av en auktoriserad drogaffär. Affären och cirkulationen av alprazolam utanför USA godkänner inte riktlinjerna från Food and Drug Administration (FDA) för ett skyddat användande av detta recept.

Du bör inte ta alprazolam om du har:

begränsad punkt glaukom;

om du inte heller tar itrakonazol eller ketokonazol; eller

om du är överkänslig för alprazolam eller för olika bensodiazepiner, till exempel klordiazepoxid (Librium), klorazepat (Tranxene), diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) eller oxazepam (Serax).

För att säkerställa att detta recept är okej för dig, berätta för din primärvårdsläkare om du har:

kramper eller epilepsi;

njure eller leversjukdom (särskilt alkoholisk leverinfektion);

astma eller annan andningsproblem

öppen punkt glaukom;

en bakgrund som präglas av elände eller självförstörande kontemplationer eller uppförande;

en bakgrund som präglas av medicinering eller vätsketillverkning; eller

om du dessutom använder ett opiat (narkotiskt) recept.

Försök att inte använda alprazolam om du är gravid. Detta läkemedel kan orsaka födelsekapacitet. Ditt barn kan också bli föremål för medicinen. Detta kan orsaka farliga abstinensindikationer hos barnet efter det att det har uppfattats. Spädbarn som förts till världen som är beroende av läkemedel för benägenhetsformning kan behöva terapeutisk behandling under en liten stund. Berätta för din PCP om du är gravid eller planerar att bli gravid. Använd ett framgångsrikt befruktningsförebyggande för att undvika graviditet medan du tar detta recept.

Alprazolam kan gå i bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Du borde inte mata bröstet när du använder detta läkemedel innan du pratar med din primärvårdsläkare.

De lugnande effekterna av alprazolam kan vara längre hos mer erfarna vuxna. Tillfälliga fall är grundläggande hos gamla patienter som tar bensodiazepiner. Var uppmärksam på att avstå från att falla eller oavsiktlig skada när du tar alprazolam.

Alprazolam är inte godkänt av FDA för användning av någon mer ungdomlig än 18 år.

I vilken egenskap skulle det vara tillrådligt för mig att ta alprazolam?

Ta alprazolam precis som rekommenderat av din PCP. Fortsätt alla rubriker på ditt lösningsnamn. Använd aldrig detta läkemedel i större summor eller längre än godkänt. Tala om för din primärvårdspersonal om läkemedlet verkar sluta fylla i för att behandla dina biverkningar.

Alprazolam kan vara benägen att forma. Dela aldrig detta läkemedel med någon annan, särskilt någon med ett förflutet fyllt med lugnande missbruk eller beroende. Förvara receptet på en plats där andra inte kan nå det.

Missbruk av benägenhetsformande läkemedel kan orsaka beroende, överdos eller bortgång. Att sälja eller dela med sig av detta läkemedel är olagligt.

Försök att inte sluka ner den oralt smulande tabletten. Gör det möjligt att bryta ner i munnen utan att bita.

Försök att inte squasha, bita eller bryta en heltäckande urladdningstablett. Slicka ner det.

Mät vätskerecept med doseringssprutan som gavs, eller med en ovanlig doseringssked eller läkemedelskopp. Om du inte har en deluppskattningsgadget, kontakta din läkemedelsspecialist för en.

Ring din primärvårdsläkare om detta läkemedel verkar sluta fylla i för att behandla dina frenesi eller nervösa biverkningar.

Försök att inte sluta använda alprazolam plötsligt, annars kan du få hemska biverkningar. Fråga din primärvårdsläkare hur du ska sluta använda alprazolam på ett säkert sätt.

Förvara vid rumstemperatur utom fukt och värme.

Övervaka måttet på läkemedel som används från varje ny behållare. Alprazolam är ett läkemedel mot missbruk och du borde veta om någon använder ditt läkemedel felaktigt eller utan botemedel.

Se vidare:

Alprazolam-mätdata (mer detaljerat)

Vad händer om jag saknar en del?

Acceptera den missade delen när du kommer ihåg. Kjol över den missade delen om det nästan är dags för din nästa bokade del. Försök att inte ta ytterligare läkemedel för att kompensera den missade delen.

Vad händer om jag överdoser?

Leta efter krismedicinska överväganden eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222. En överdos av alprazolam kan vara dödlig. Biverkningar vid överdosering kan innehålla upprörande dovhet, oordning, muskelbrist, förlust av paritet eller koordination, att känna sig trött och svarta.

Vad skulle det vara tillrådligt för mig att hålla mig borta från när jag tar alprazolam?

Alprazolam kan hindra ditt resonemang eller svar. Var försiktig om du inte kör eller gör vad som helst som förväntar dig att vara vaken.

Avstå från att dricka sprit. Farliga reaktioner kan hända.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan samarbeta med alprazolam och leda till oönskade reaktioner. Prata om användningen av grapefruktobjekt med din PCP.

Alprazolamreaktioner

Få krismedicinsk hjälp om du har indikationer på ett överkänsligt svar på alprazolam: nässelfeber; besvärlig andning växande ansikte, läppar, tunga eller hals.

Ring din primärvårdsläkare utan ett ögonblicks fördröjning om du har:

avskräckt temperament, tankar på självmord eller att skada dig själv;

skrämmande funderingar, utökad vitalitet, överraskande riskhanterande uppförande;

förvirring, tumult, antagonistisk atmosfär, visualiseringar;

okontrollerad muskelutveckling, tremor, anfall (spasmer); eller

slå pulser eller krusande i bröstet.

Regelbundna alprazolamreaktioner kan inkludera:

slöhet, trötthet;

otydlig diskurs, frånvaro av utjämning eller samordning;

minnesproblem; eller

känner sig på kanten snabbt mot början av dagen.

Detta är verkligen inte en total genomgång av reaktioner och andra kan hända. Ring din primärvårdsläkare för terapeutisk vägledning om symtom.

För mer information

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.