Shop

Home Produkt ADDERALL XR 5mg

ADDERALL XR 5mg

kr6,550.00kr392,000.00

Generiskt namn: amfetamin och dextroamfetamin (am FET a meen och DEX troe am FET a meen)
Märkesnamn: Adderall, Adderall XR, Mydayis
Läkemedelsklass: CNS-stimulerande medel

Nollställ
SKU: N/A Category:

Viktig information
Använd inte detta läkemedel om du har använt en hämmare under de senaste 14 dagarna. Såsom isokarboxazid. Köp Adderall XR 5 mg online Walgreen Photo.

Särskilt om du har ett förflutet fyllt med förtvivlan.

Speciellt om du har en historia av depression.

Ring din läkare omedelbart om du har: bröstsmärta, andfåddhet;

Innan du tar detta läkemedel:
För att försäkra dig om att Adderall är säkert för dig, berätta för din läkare om du eller någon i din familj någonsin har haft:
blodcirkulationsproblem i händer eller fötter.
Att ta Adderall under graviditeten kan orsaka låg födelsevikt. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Läkemedlen i Adderall kan övergå till bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Det skulle hjälpa om du inte ammade medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Adderall?
Din läkare kan ibland ändra din dos. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat.

Dela aldrig detta läkemedel med någon annan. Förvara medicinen på en plats där andra inte kan nå den. Att sälja eller ge bort detta läkemedel strider mot lagen

Läs alla instruktionsblad som du har fått. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

Du kan ta Adderall med eller utan mat, först på morgonen.

Krossa inte, tugga, bryta.

du kan öppna kapseln. Spara inte blandningen för senare användning.

När du använder detta läkemedel måste din läkare kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök. Tala om för läkare som behandlar dig att du använder detta läkemedel.

Tala om för läkare som behandlar dig att du använder detta läkemedel.

Förvara vid rumstemperatur från fukt, värme och ljus.

Håll koll på din medicin. Adderall är ett läkemedel mot missbruk, och du borde veta om det utan botemedel.

Adderall doseringsinformation
Vanlig dos av Adderall för vuxna vid uppmärksamhetsstörning: Köp Adderall XR 5 mg online Walgreen Photo.
IR:
-Inledande dos: 5 mg oralt 1 eller 2 gånger om dagen

-Maximal dos: Endast i sällsynta fall är det nödvändigt att överstiga 40 mg per dag.

XR:
Patienter som oväntat
påbörjar behandlingen eller byter från ett annat läkemedel: – Initial dos: 20 mg oralt en gång dagligen

Kommentarer:

-När det är möjligt bör läkemedelsorganisationer störas då och då för att besluta.

Användning: Som en del av ett totalt behandlingsprogram för ADHD.

Kapselns vikt

5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25 mg, 30 mg

antal kapslar

50, 100, 150

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.