Shop

Home Produkt ADDERALL XR 30 mg

ADDERALL XR 30 mg

kr1,972.80

Category:

Viktig information
Använd inte detta läkemedel om du har använt en hämmare under de senaste 14 dagarna. Såsom isokarboxazid. Köp Adderall XR 30 mg Online Wlagreens.

Speciellt om du har ett förflutet laddat med förtvivlan.

Speciellt om du har en historia av depression.

Ring din läkare omedelbart om du har: bröstsmärta, andfåddhet;

Innan du tar detta läkemedel:
För att försäkra dig om att Adderall är bra för dig, berätta för din primärvårdsläkare om du eller någon i din familj någonsin har haft:
blodcirkulationsproblem i händer eller fötter.
Att ta Adderall under graviditeten kan orsaka låg födelsevikt. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Läkemedlen i Adderall kan övergå till bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Det skulle hjälpa om du inte ammade medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Adderall?
Din läkare kan ibland ändra din dos. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat.

Dela aldrig detta läkemedel med någon annan. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan nå det. Att sälja eller dela med sig av detta läkemedel är olagligt.

Läs alla instruktionsblad som du har fått. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

Du kan ta Adderall med eller utan mat, först på morgonen.

Krossa inte, tugga, bryta.

du kan öppna kapseln. Spara inte blandningen för senare användning.

När du använder detta läkemedel måste din läkare kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök. Tala om för läkare som behandlar dig att du använder detta läkemedel.

Tala om för läkare som behandlar dig att du använder detta läkemedel.

Förvara vid rumstemperatur från fukt, värme och ljus.

Övervaka din medicinering. Adderall är ett missbrukande läkemedel, och du bör vara medveten om det utan recept.

Adderall doseringsinformation
Vanlig dos av Adderall för vuxna vid uppmärksamhetsstörning: Köp Adderall XR 30 mg online Wlagreens.
IR:
-Inledande dos: 5 mg oralt 1 eller 2 gånger om dagen

-Maximal dos: Bara i ovanliga fall är det viktigt att överstiga 40 mg för varje dag.

XR:
Patienter som oväntat
påbörjar behandlingen eller byter från ett annat läkemedel: – Initial dos: 20 mg oralt en gång dagligen

Kommentarer:

-Där det är möjligt bör läkemedelsadministrationen avbrytas ibland för att avgöra.

Användning: Som en del av ett totalt behandlingsprogram för ADHD.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.